Za političke stranke i nezavisne vijećnike Gradskog vijeća ove godine osigurano 352 tisuće kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

    Za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika karlovačkog Gradskog vijeća u Gradskom proračunu za 2020. godinu osigurano je 352 tisuće kuna.

    Raspoređena sredstva doznačuju se tromjesečno na žiro račune političkih stanaka odnosno nezavisnih vijećnika sukladno broju osvojenih mjesta u Gradskom vijeću prema konačnim rezultatima lokalnih izbora.

    Kako je istaknuo pročelnik Ureda gradonačelnika, Stjepan Mrežar, Odlukom o raspoređivanju sredstava određeno je da se za svakog vijećnika godišnje osigura iznos od 13.618,60 kuna, te za svaku vijećnicu kao pripadnicu podzastupljenog spola iznos od 14.980,60 kuna.

    Tako će HDZ koji ima 12 vijećnika ukupno u ovoj godini dobiti 167.500 kuna, HSLS-u koji ima jednu vijećnicu pripada 14.900 kuna, Živom zidu s pet vijećnika 70.817 kuna, troje nezavisnih vijećnika dobit će ukupno 42.217 kuna, SDP za troje vijećnika također 42.217 kuna, a AUZ i HSU po 6.809 kuna jer dijele mandat. (sl)