Prvi Karlovački

Za izgradnju ceste od čvora Novigrad do Lišnice ponovno se mora izraditi sva dokumentacija

Autor: Miloš Milovanović

08.11.2019

Županija

SDP-ov županijski vijećnik Ivan Vuković na akutalcu Županijske skupštine interesirao se za sudbinu čvora Novigrad, podsjetivši da je prilazna cesta iz pravca Slovenije završena 2012. godine. Vuković je citirajući predsjednika Uprave Autoceste Rijeka – Zagreb objavljen u jednom mediju rekao.

Svoj puni smisao čvor Novigrad dobit će izgradnjom poveznice s cestom D-3 (stara riječka cesta) u Lišnici, a pravo rasterećenje Duge Rese i Karlovca, kao i skraćenje i ubrzanje prometa prema BiH, postići će se izgradnjom poveznice ceste D-3, riječkog pravca, s cestom D-1, koja vodi prema Slunju i dalje prema graničnim prijelazima s BiH u Maljevcu i Izačiću prema Bihaću. Ovo je posebno potrebno naglasiti jer o tome pričaju već 10 godina; i sami smo svjesni što to znači za našu županiju, naročito u kontekstu kad Hrvatske autoceste planiraju ponovno pokrenuti tu priču. Kakve su vaše namjere glede ovog pitanja? Nikad nisam čuo od vas otkad ste župan, da li uopće spominjete čvor Novigrad u perspektivi prometne valorizacije Karlovačke županije i što možemo očekivati.

Čvor Novigrad nije zanemaren kao tema i bio je jedna od tema na sjednici Vlade održane u Karlovcu. Investitor Autocesta Rijeka – Zagreb prije mjesec-dva je obišao trasu od Novigrada do Lišnice. Upravo je pred dovršetkom postupak javne nabave za idejni projekt, moram nažalost reći da je ova trasa već imala izrađenu dokumentaciju i ona je zastarjela. Dakle, moramo ponovno izraditi Studiju utjecaja na okoliš kao i idejni projekt te lokacijsku i građevinsku dozvolu. 30. listopada bilo je otvaranje ponuda za idejni projekt kojih je pet. Odluka o odabiru još nije donesena, a vrijednost same dokumentacije je oko 2 milijuna kuna, odgovorila je zamjenica župana Martina Furdek Hajdin. (m.m.)