Uz aglomeraciju Karlovac – Duga Resa, iduće godine kreće i rekonstrukcija DC-6 od Marmontove aleje do Stativa, s udjelom ViK-a od 22 milijuna kuna

Vrlo ambiciozan plan ViK-a za iduću godinu

VIŠE IZ RUBRIKE

  U tvrtki Vodovod i kanalizacija na konferenciji za medije predstavljene su realizirane aktivnosti i projekti u ovoj te najavljeno što će se raditi u idućoj godini. Direktor Nikola Rogoz je najprije  izdvojio projekt aglomeracije Karlovac – Duga Resa cilj kojeg je izgradnja i obnova komunalne infrastrukture usmjerena na unapređenje usluge, zaštitu okoliša i podizanje kvalitete života. Vrijednost mu je 410,6 milijuna kuna, od čega je prihvatljivi trošak financiran EU sredstvima 325,9 milijuna kuna, a neprihvatljivi 84,7 milijuna kuna i financira se sredstvima jedinica lokalne samouprave i tvrtki Vodovod  i kanalizacija i Komunalnog Duga Resa. Učešće ViK-a je 15,2 milijuna kuna. Uz nositelja projekta tvrtku Vodovod i kanalizacija, partneri su Komunalno Duga Resa, Gradovi Karlovac i Duga Resa te Općina Barilović.  Provodit će se u razdoblju od 2019. do 2022. godine, a bit će obuhvaćeni Gornja, Donja i Mala Švarča, Turanj, Kamensko, Gornje Mekušje, Hrnetić, Jamadol, Drežnik i Zvijezda. Tijekom ovog mjeseca potpisan je Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi projekta te izrađena dokumentacija o nadmetanju odnosno raspisivanju osam natječaja. Za njih šest već je provedeno prethodno savjetovanje, nakon čega slijede kontrole u Hrvatskim vodama i Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje te sama objava nadmetanja što bi trebalo uslijediti u siječnju. Početak radova predviđen je u drugoj polovici 2019. godine.

  Rogoz je podsjetio na još neke investicije tvrtke u godini na izmaku, istaknuvši podatak da je investirano 13,2 milijuna kuna u obnovu više od tri kilometra komunalne infrastrukture. Za obnovu vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te uređenje prometnice na dionici od Osnovne škole Dragojla Jarnević do Majderove ulice,  ViK je sudjelovao sa 7,6 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost radova 12, 1 milijun. Zbog povoljnog vremena radovi se i dalje izvode te je do sada  napravljeno 50 posto poslova. Do kraja godine planiraju završiti i radove u Preradovićevoj i Gundulićevoj ulici, vrijedne 4,5 milijuna kuna, s udjelom tvrtke od 3 milijuna. U ovoj godini izgrađene su i taložnice u Dubrovačkoj i ulici Ante Starčevića vrijedne skoro 900 tisuća kuna te dva bunara na vodocrpilištima Gaza I  i  Švarča,  vrijedne 1,3 milijuna kuna. Izgradnjom zdenaca osigurano je dodatnih 60 litara vode po sekundi u cjelokupnom sustavu. Među odrađenim poslovima je i izgradnja vodovoda u Bencetićima, vrijednost kojeg je 488 tisuća kuna.

  Što se tiče planova za iduću godinu direktor Rogoz najavljuje obnovu pet kilometara dotrajale mreže i to u onim dijelovima grada gdje se neće provoditi projekt aglomeracije. Tvrtka je također dobila suglasnosti Nadzornog odbora i pozitivno mišljenje Hrvatskih voda za planirane projekte u 2019, a o njima direktor kaže.

  -Rekonstrukcija Ulice Pere Filipca na Gazi što je zajednički projekt s Gradom Karlovcem, gdje ukupna procijenjena vrijednost 1,85 milijuna kuna, od čega je udio ViK-a 800 tisuća kuna. Najveći projekt koji će trajati dvije godine je rekonstrukcija DC-6, od Marmontove aleje pa do Stativa, ukupno vrijedan 49 milijuna kuna. Radit će se zajedno s Hrvatskim cestama, a udio tvrtke je nešto veći od 22 milijuna kuna. Izvodit će se rekonstrukcija sanitarne i mješovite odvodnje i vodoopskrbni sustav u trupu ove ceste. Tu je i vodovod na Gradcu, investicija vrijedna 605 tisuća kuna te rekonstrukcija kanalizacije i vodoopsrbe u Kurelčevoj ulici vrijedna 3,53 milijuna kuna.

  Nadalje je Rogoz naveo  izgradnju mješovitog kolektora u naselju Gaza, 2 faza - vrijednog dva milijuna kuna,  te još neke.

  -Za regulaciju tlakova u vodoopskrbnom sustavu Karlovac bit će izdvojeno 1,58 milijuna kuna, nešto manje 1,52 milijuna za ugradnju stanica za podizanje tlaka u visokim zgradama te 415 tisuća kuna za novi dovodni cjevovod u sklopu vodospreme Švarča. 180 tisuća planirano je utrošiti na vodoopskrbni cjevovod Donja Švarča i Švarča – Mostanje, 2,8 milijuna kuna za magistralni cjevovod vodospreme Strmac – Zagrad  i 2,1 milijun kuna za izgradnju magistralnog i opskrbnog cjevovoda Jelsa, 2, 1 milijun kuna.

  Radi se o vrlo ambicioznom planu za 2019. godinu, a ukupan iznos planiranih projekata je 37,5 milijuna kuna. Pored ovoga postoje i oni čija je realizacija maknuta iz ove i počet će iduće godine. To je prije svega pristupna cesta Centru za gospodarenje otpadom Babina Gora gdje će ViK raditi vodoopskrbni cjevovod i vodoopskrbni cjevovod u Vujićima. Početak radova je u travnju iduće godine, a sve bi trebalo biti završeno do kraja iduće godine. Pored svega spomenutog,  vrlo bitan  projekt na području cijele Hrvatske je smanjenje gubitaka vode koji su sada na području Karlovca na razini od 55 posto. Mjerama smanjenja predviđeno je uz obnovu  vodoopskrbne mreže  još i smanjenje tlaka u sustavu te detekcija kvarova praćenjem mjernih zona. Ove aktivnosti ipak će trajati u jednom dužem razdoblju . Dogodine planiraju utrošiti 1,6 milijuna kuna za regulaciju tlakova na vodoopskrbnom sustavu grada  te 1,5 milijuna kuna za ugradnju stanica za podizanje tlaka u visokim zgradama na području grada, zaključno je kazao direktor Vodovoda i kanalizacije Nikola Rogoz.