Prvi Karlovački

Vodostaj Kupe u Karlovcu u 18 sati iznosio je 523 cm, na snazi pripremne mjere obrane od poplave

06.11.2019

Karlovac

U gornjem toku vodostaj Kupe je u opadanju

Iako su bila predviđanja karlovačke ispostave Hrvatskih voda da vodostaj Kupe u Karlovcu neće danas preći 500 centimetara, to se dogodilo oko 15 sati.

U 18 sati izmjeren je vodostaj od 523 centimetra i na snazi su pripremne mjere obrane od poplave. Vodostaj Kupe u gornjem toku je u padu, tako je u 18 sati u Pribanjcima izmjeren vodostaj od 112 centimetra i u padu je za tri centimetara, u Kamanju iznosi 419 centimetra i u padu je za 11 centimetara. Vodostaj Korane u 18 sati u Karlovcu iznosio je 437 centimetara i u porastu je za 8 centimetara, u odnosu na sat ranije.  (b.o.)