ZZJZ Karlovačke županije

Voda na kupalištima u Karlovačkoj županiji izvrsne kakvoće

VIŠE IZ RUBRIKE

Osvježenje na prekrasnim rijekama

Uzorci površinskih voda  na navedenim lokacijama uzeti su periodu od 1. do 3. srpnja

Stanovnici Karlovačke županije mogu biti bez brige - voda na svim kupalištima čiju provjeru kakvoće naručuje Karlovačka županija, a provodi Zavod za javno zdravstvo KŽ, izvrsne je kakvoće.

Riječ je o sedam lokacija koja se tradicionalno koriste kao kupališta u Karlovačkoj županiji. To su Dobra na Grdunu, Jezero Sabljaci, Korana u Slunju, Mrežnica u Dugoj Resi i Mrežničkom Brigu i Kupa u Ozlju i Jurovu. 

Uzorci površinskih voda  na navedenim lokacijama uzeti su periodu od 1. do 3. srpnja, a prema rezultatima ispitanih pokazatelja su IZVRSNE KAKVOĆE, objavljeno je na stranici Karlovačke županije.

S obzirom na najavljene visoke temperature zraka, vjerujemo da će mnogi stanovnici naše županije, osvježenje potražiti upravo na prekrasnim rijekama.