Zbog zakonskih izmjena, nove regulative i načina financiranja trebalo nam je "prvih 100 dana" da stvorimo uvjete za normalno funkcioniranje

Vilko Klasan ravnatelj Regionalne razvojne agencije: U provedbi projekti vrijednosti veće od 12 milijuna kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

  Vilko Klasan ravnatelj je Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije od 1. rujna 2018. godine, nakon što je od strane Upravnog vijeća prethodno odabran na javnom natječaju. Razgovarali smo s ravnateljem Klasanom o dosadašnjoj karijeri, projektima Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije te o planovima za budućnost.
  Pošto ste dosta nepoznati karlovačkoj javnosti, kažite nam nešto više o svojoj dosadašnjoj karijeri.
  -Točno je da sam nepoznat većini karlovačke javnosti, no želim istaknuti da postoji i onaj manji dio ljudi iz Karlovca s kojima sam u nekom dijelu svoje dosadašnje karijere i na različitim područjima imao prigode vrlo usko, i rekao bih i vrlo uspješno, surađivati.
  Zbog specifičnosti moje edukacije najveći dio profesionalne karijere proveo sam u Oružanim snagama Republike Hrvatske i Ministarstvu obrane RH, gdje sam obnašao cijeli niz dužnosti od onih u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, Glavnom stožeru OSRH, Vojnoj sigurnosnoj agenciji, Samostalnom sektoru za javne nabave do dužnosti u veleposlanstvima RH u Berlinu i Beču, i nerezidentno u Pragu, Bernu i Bratislavi. Sukladno razinama dužnosti koje sam obnašao, ili paralelno istima, tekao je postupak mog vojnog i civilnog školovanja i usavršavanja. Nakon što sam diplomirao na Zrakoplovnoj tehničkoj akademiji u Rajlovcu, uz ostale specijalizirane edukacije, pohađao sam Vojno-diplomatsku školu, u Njemačkoj završio Ratnu školu zrakoplovstva, magistrirao na sigurnosti Europske Unije i konačno, pod mentorstvom prof.dr.sc. Miroslava Tuđmana, doktorirao informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
  Vezano uz sadašnji angažman, želim posebno istaknuti da sam skoro 4 godine, kod tri ministra obrane, iz dvije političke opcije, obnašao dužnost načelnika Službe za ugovaranje i nabavu/Samostalnog sektora za javne nabave, tijekom kojih sam proveo postupke javnih nabava i potpisao ugovora u vrijednosti od nekoliko milijardi kuna, realiziranih kroz sustav Državne riznice. Nadalje, iskustvo u realnom sektoru, tvrtki ROX d.o.o. iz Zagreba, pomoglo mi je shvatiti u kojim uvjetima djeluju i s kojim problemima se moraju nositi naši poduzetnici i gospodarstvenici.
  Ipak, najvećim benefitom dosadašnje karijere ocjenjujem razmjenu iskustava i znanja te komparaciju određenih pristupa, koncepata i rješenja sa stručnjacima iz drugih država, osobito Švicarske i Izraela. To je neprocjenjivo iskustvo na koje sam izuzetno ponosan jer držim da je imati takvu prigodu bila privilegija i čast. Sva dobra i pragmatična rješenja, koja je moguće primijeniti u području u kojem sada djelujem, nastojim prenijeti na način rada kako Ustanove tako i njenih djelatnika. Da demistificiram stvari – red, rad, disciplina, odgovornost, poniznost i služenje žiteljima naše Županije i općem društvenom interesu, načela su na kojima gradimo našu Ustanovu jer mislim da je to ključ uspjeha.
  •Predstavite nam Javnu ustanovu Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.
  -Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije osnovana je Odlukom Županijske skupštine od 29. studenoga 2017. godine i Izmjenama i dopunama iste od 6. srpnja 2018. godine. Regionalne razvojne agencije kao javne ustanove, pa tako i ona naše županije, osnivaju se na temelju izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju RH kao reakcija na nezadovoljavajuće i nedostatno povlačenje sredstava iz fondova EU. Zakonsko unificiranje razvojnih agencija i "preoblikovanje" u javne ustanove u svim županijama učinjeno je s ciljem jačanja uloge agencija kao regionalnih koordinatora kako bi u slijedećoj financijskoj perspektivi (2021-2027) od resornog ministarstva mogli dijelom preuzeti raspisivanje i provedbu EU natječaja, čime bi započeo proces decentralizacije, a sve s krajnjim ciljem znatno efikasnijeg povlačenja EU sredstava. Spuštanjem ovlasti i sredstava na nižu razinu, regionalnim koordinatorima, uvelike bi se poboljšala apsorpcija sredstava iz EU fondova.
  Temelj zakonodavno-pravne regulative vezane uz rad JU RRA KAŽU je, uz već spomenuti Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o ustanovama, a najveća promjena vezana je uz financijsko poslovanje Ustanove obzirom da je JU RRA proračunski korisnik i posluje u okviru županijske riznice. Također za naglasiti je kako je jedini osnivač JU RRA Karlovačka županija.
  •Kako ste kadrovski ekipirani?
  -Zbog zakonskih izmjena, nove regulative i načina financiranja trebalo nam je "prvih 100 dana" da stvorimo uvjete za normalno funkcioniranje. To je završilo prošli tjedan postupkom akreditacije Ustanove za regionalnog koordinatora. Novim izmjenama ZRR propisano je da se Regionalne razvojne agencije odnosno regionalni koordinatori, za razliku od dotadašnjih trgovačkih društava kao što je bila KARLA d.o.o., ustroje hijerarhijski tj. razinski, tako da JU RRA KAŽU, uz ravnatelja ima zamjenika ravnatelja te 3 odjela: Odjel za strateško planiranje i regionalni razvoj, Odjel za pripremu i provedbu projekata i programa potpore, podijeljen u dva Odsjeka, te Odjel za koordinaciju. Trenutno Razvojna agencija broji 14 zaposlenika, 11 stalno zaposlenih na neodređeno vrijeme i 3 zaposlenika na određeno vrijeme angažiranih na pojedinim projektima.
  •Koji je značaj Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije za razvoj županije?
  -Kao što je već rečeno, a kako je zapisano i u vladinoj Strategiji regionalnoga razvoja RH 2016-2020, javne ustanove u ulozi regionalnih koordinatora trebaju postati "središta stručnosti i znanja" i omogućiti će se njihovo uključivanje u sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava ESI fondova. U istom dokumentu naglašena je važnost regionalnih koordinatora za proces programiranja i provedbe regionalne politike što dovoljno govori o odgovornosti Ustanove za regionalni razvoj. Dakle, koordiniranjem svih aktivnosti usmjerenih na regionalni razvoj tj. izradom strateških dokumenata, pružanjem pomoći u pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata, vođenjem Središnje elektroničke baze razvojnih projekata, usklađivanjem djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj, obavljanjem administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva i sudjelovanjem u radu partnerskih vijeća, neupitno je naglašen značaj JU RRA za razvoj naše Županije. Naravno da tako veliki značaj nosi jednako veliku odgovornost s kojom će se Ustanova, uz višekratno dokazanu potporu našeg Župana i svih tijela Županije, znati nositi.
  •Koji su vaši zadaci i obaveze?
  -Poslovi javnih ovlasti koje obavljaju Regionalni koordinatori, definirani su Zakonom o regionalnom razvoju. Krajnji cilj je ujednačen regionalni razvoj te bolja apsorpcija EU sredstava. Obzirom da su strateški dokumenti, kao smjernice razvoja, ključni preduvjet za povlačenje EU novca, njihova izrada je jedna od naših zadaća. Za primjer možemo navesti izradu Županijske razvojne strategije, kao krovnog županijskog razvojnog dokumenta. Uz navedeno, pripremamo projektne prijedloge i provodimo projekte za našeg osnivača, ali i druge gradove i općine s područja Karlovačke županije. Provodimo i programe potpore sa središnje razine, pri tome mislim na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, kao što je Program potpore lokalnim razvojnim projektima (PPLRP) koji se upravo provodi, prilikom čega naš osnivač te gradovi i općine Karlovačke županije sufinanciraju izradu projektno tehničke dokumentacije po principu "od nule do građevinske dozvole", za infrastrukturne projekte koje će u narednom periodu kandidirati na jedan od EU izvora financiranja.
  •Koja je vaša uloga u pripremi lokalnih projekata?
  -Možemo reći da je naša uloga dvojaka. Javna ustanova pruža podršku županiji, općinama, gradovima i drugim javno pravnim tijelima s područja Karlovačke županije, od samog nastanka projektne ideje, preko njenog formiranja u projektni prijedlog, prijavu na odgovarajući natječaj te podršku u provedbi projekta. Dakle, uključeni smo u sve faze projektnog ciklusa. Nadalje, kao što je već spomenuto, provodimo programe potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Spomenuti Program potpore lokalnim razvojnim projektima (PPLRP) odgovor je na probleme koji su detektirani na terenu, a to su brojne kvalitetne projekte ideje za koje nije izrađena projektno tehnička dokumentacija, prvenstveno zbog ograničenih proračunskih sredstava. Ako znamo da su preduvjet EU financiranja upravo projektni prijedlozi u visokom stupnju spremnosti, sa svim dozvolama i dokumentacijom, jasno da smo djelomično detektirali jedan od problema lošijeg povlačenja EU sredstava na regionalnoj razini. Javni poziv za program potpore lokanim razvojnim projektima (PPLRP) raspisala je Razvojna agencija, sve pristigle prijave smo evaluirali, rangirali, te sada kontroliramo njihovu provedbu. U okviru PPLRP potpisano je ukupno 26 ugovora u vrijednosti 3.640.000,00 kuna. Nakon završetka provedbe ovog Programa, svim korisnicima Programa pružati ćemo stručnu potporu u kandidiranju njihovih projekata na EU izvor financiranja.
  •Koji su projekti u pripremi?
  -U ovom trenutku radimo na više projektnih prijedloga, od kojih su neki na listi strateških prioritetnih projekata Županijske razvojne strategije. Intenzivno radimo na izradi projektnog prijedloga za koji očekujemo da će imati ogroman utjecaj na sustav strukovnog obrazovanja, kako u Karlovačkoj županiji tako i na razini države. Radi se o projektu Regionalnih centara kompetencija (RCK) u strukovnom obrazovanju ukupne vrijednosti 139,5 milijuna kuna. Uloga JU RRA je cjelokupna koordinacija postupka prijave na natječaj, komunikacija sa svim dionicima, izrada projektne prijave te prijava na natječaj. Podcrtao bih izuzetnu suradnju naše Ustanove s Karlovačkom županijom kao i s Tehničkom i Trgovačko ugostiteljskom školom. Kao dodatnu vrijednost ovog projekta naznačio bih njegovu lokaciju, zgradu Oružane u samom centru grada Karlovca. Stoga, ovaj projekt, osim pozitivnog utjecaja na kvalitetu strukovnog obrazovanja u našoj županiji, ima i dodatnu vrijednost uređenja objekta Oružane, kao jedan veliki korak ka revitalizaciji Karlovačke zvijezde. U Oružani će se urediti centri kompetencija u tri podsektora, a to su podsektor strojarstva, elektrotehnike i računalstva te podsektor ugostiteljstva i turizma. U potkrovlju će se nalaziti prostori Veleučilišta tako da će ovo biti primjer vertikalne prohodnosti strukovnog obrazovanja u našoj Županiji, a nesumnjivo će podići razinu atraktivnosti strukovnog obrazovanja. Učenicima će za učenje i praktičnu nastavu biti na raspolaganju najsuvremeniji strojevi i oprema koja je usuglašena s potrebama gospodarstva.
  Strateški projekt "Stari gradovi Karlovačke županije" koji radimo u suradnji s Karlovačkom županijom još je veće vrijednosti, ukupno 525 milijuna kuna. Javna ustanova u smjeru ostvarenja ovog velikog projekta prijavila je do sada ukupno četiri projektna prijedloga koji su u fazi evaluacije, ukupne vrijednosti oko 43 milijuna kuna.
  Nedavno smo uspostavili suradnju sa Gradom Karlovcem na projektu GeotermiKA. Modalitete suradnje dogovorit ćemo u idućem razdoblju, tako da vjerujemo u još brži napredak ovog projekta. Sa Gradom Karlovcem surađujemo još na mehanizmu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).
  Još jedan projekt od velike važnosti za nas u svojstvu Regionalnih koordinatora je projekt Tehnička pomoć. Radi se o projektu kroz koji ćemo jačati naše kapacitete Regionalnih koordinatora u cilju spremnosti za najavljenu decentralizaciju EU sredstava u idućem financijskom razdoblju EU 2021-2027, kada bi Regionalni koordinatori trebali sudjelovati u sustavu upravljanja EU sredstvima, raspisivanju natječaja, ugovaranju te kontroli provedbe projekata.
  •Koji su projekti u postupku ocjenjivanja?
  -U fazi ocjenjivanja nalazi se ukupno pet projektnih prijedloga. Uz projektne prijedloge BRANDCreatE, RESET, Discover, ReuseME koji su usmjereni na revitalizaciju kulturne baštine starih gradova Karlovačke županije, prijavili smo i projekt Growing through CoWorking. Potonji je dio sveobuhvatnog projekta NIKOLE TESLE u Karlovcu, nedavno predstavljenog NIKOLA TESLA Experience Centra, koji će se nalaziti u neposrednoj blizini Gimnazije Karlovac u kojoj je, kako je to netko lijepo rekao "Nikola postao Tesla". U okviru ovog projekta urediti će se i opremiti objekt Rakovac 6, i to u prvi Coworking prostor u Karlovačkoj županiji. Vrijednost projekta je 1 milijun eura. Projekt SOLAR SWITCH izradili smo u suradnji sa županijskim Upravnim odjelom za gospodarstvo. Radi se o projektu vrijednosti 950.000,00 eura. U okviru projekta Opća bolnica Karlovac opremit će se solarnim fotonaponskim panelima što bi pridonijelo već visokom stupnju energetske učinkovitosti Opće bolnice Karlovac. Nositelj projekta je Karlovačka županija.
  •Koji su projekti u provedbi?
  -U provedbi imamo ukupno četiri projekta ukupne vrijednosti preko 12 milijuna kuna. Nositelj projekta KAŽU5Eduka je naša Javna ustanova. Projekt je u provedbi do ožujka 2019. godine, usmjeren je na podizanje kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za povlačenje EU sredstava. U okviru projekta održavaju se radionice, seminari, okrugli stolovi te specijalizirane edukacije usmjerene na gradove, općine i ostala javno pravna tijela s područja Karlovačke županije.
  Tu je i projekt PS Pokreni se, kojeg također provodi i nosi JU RRA. Kroz provedbu projekta, učenici i njihovi roditelji upoznaju se sa zanimanjima koja se traže na tržištu rada, te se na taj način povezuje sustav obrazovanja s gospodarstvom, odnosno osvješćuje što gospodarstvo treba i što će u budućnosti donijeti kvalitetna radna mjesta. Oko 1.000 učenika i roditelja završnih razreda osnovnih škola i njihovi roditelji biti će upoznato s deficitarnim zanimanjima i mogućnostima zapošljavanja, 250 će ih posjetiti proizvodne pogone, a 400 proći individualno savjetovanje i profesionalno usmjeravanje od strane psihologa HZZ-a. Bit će održane razne radionice i okrugli stolovi a upravo je završena izrada Strategije ljudskih potencijala.
  Europe direct centar jedan je od brojnih EDIC-a u EU. EDIC Karlovac otvorio je svoja vrata u Karlovcu krajem 2013. godine kao 500-ti EDIC centar u EU i prvi u Republici Hrvatskoj. Svi EDIC centri pa tako i ovaj u Karlovcu, građanima nudi informacije vezane uz aktualne događaje u EU, politike EU i svega što se tiče Karlovačke županije i naših građana u kontekstu članstva Hrvatske u EU.
  "Susret s rijekom" još je jedan projekt koji provodi JU RRA. Nositelj projekta je Karlovačka županija, a partneri su gradovi Karlovac, Ozalj i Ogulin, naša JU RRA, JU Natura Viva i Turističke zajednice gradova Ogulina i Ozlja. Glavne aktivnosti projekta su izgradnja, komunalno i multimedijalno opremanje tri šetnice u NATURA 2000 području Karlovačke županije i to u gradovima Karlovcu, Ogulinu i Ozlju. Interpretacija turističkih sadržaja koristeći multimediju (VR, hologram, interpretacijske centre), predstavlja nešto ovo i u okviru ovog projekta po prvi puta će se nešto slično izvesti na otvorenom.
  •I za kraj…
  -Želim se zahvaliti svim svojim prethodnicima i svima koji su pomogli i na bilo koji način pomažu napretku i boljitku naše županije. Pozivam na suradnju sve koji imaju ideje, prijedloge, planove, pa čak i konstruktivne kritike, a sve u cilju razvoja naše županije. Svim žiteljima naše županije želimo sve najbolje povodom blagdana, puno zdravlja, sreće i uspjeha u 2019. godini. (bo)

  Foto: Igor Čepurkovski