Prvi Karlovački

Vijećnik GČ Grabrik Dimitrije Birač upozorava na potop kod dječjeg igrališta u ovom kvartu

Autor: Ksenija Begović

20.11.2020

Karlovac

Smatram da problem treba riješiti dosljedno i cjelovito, odnosno da treba realizirati tehničke preduvjete da se oborinske vode više ne nakupljaju. Možda čak i razmisliti o tzv. održivom sustavu urbane odvodnje čija primjena podrazumijeva i „zelena“ tehnička rješenja, napominje Birač

Vijećnik Gradske četvrti Grabrik Dimitrije Birač upozorava na još jedan problem u ovoj četvrti. Radi se o nakupljanju veće količine oborinskih voda na livadi pored dječjeg igrališta kod ulica kralja Zvonimira, kneza Trpimira i kralja Petra Krešimira IV. Birač napominje da je ova pojava, slučajno ili ne, češća nakon izgradnje dviju novih zgrada i betoniranja njihovih temelja te uređenja parkirališta. 

Uputio sam e-mail Vodovodu i kanalizaciji kako bih od njih dobio odgovor na sljedeća pitanja:  Zbog čega dolazi do nakupljanja ovih količina vode? Kakvi su planovi Grada i tvrtke u vezi ovih livada? 

Nakon tri tjedna konačno sam dobio odgovor i to od Grada. Naravno, tek nakon što sam na presici posvećenoj političkoj kupovini glasova preko KAkvarta upozorio javnost da gradska tvrtka odugovlači s odgovorom. 

Odgovor Grada citiram u potpunosti: 

„… dostavljamo odgovor na Vaš upit koji ste poslali u tvrtku Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz razloga što je tvrtka Vodovod i kanalizacija izvođač radova na sustavima oborinske odvodnje koja je u nadležnosti Grada Karlovca. Gradska uprava je upoznata s problematikom nakupljanja oborinskih voda na prostoru ispred novoizgrađenog parkirališta u ulici Petra Krešimira IV i novoizgrađenih stambenih zgrada. Do nakupljanja oborinskih voda dolazi kod većeg intenziteta oborina. U svezi navedene problematike, Grad je kontaktirao Hrvatske vode ispostavu u Karlovcu da dozvoli Gradu da višak oborinskih voda sprovede u oborinski kanal Jamadol, za što je dobivena načelna suglasnost. Grad će naručiti projekt zbrinjavanja oborinskih voda navedenog područja, a potom i realizirati taj projekt. Realizacija projektiranja je u tijeku.“

Nažalost, nisam zadovoljan odgovorom jer je vrlo neodređen i manjkav. Grad će naručiti projekt koji će onda realizirati, ali ne kaže do kojeg roka, nego da je „realizacija projektiranja u tijeku“. Kako može biti „realizacija projektiranja u tijeku“, ako će Grad tek naručiti projekt? Uz sve to, očito je nepostojanje plana Grada da napravi nešto s ovim zemljištem. 

Umjesto lutanja u mraku, smatram da bi u skorijoj budućnosti trebalo izraditi urbanistički plan uređenja (UPU) za Grabrik, sa što detaljnijim opisom mogućih sadržaja. Izvorna ideja ovog konkretnog prostora bila je da ovdje budu središnji park, igralište i vrtić. Jedna vrsta dnevnog boravka.

Također, smatram da problem treba riješiti dosljedno i cjelovito, odnosno da treba realizirati tehničke preduvjete da se oborinske vode više ne nakupljaju. Možda čak i razmisliti o tzv. održivom sustavu urbane odvodnje čija primjena podrazumijeva i „zelena“ tehnička rješenja. Tim više što bi postojeće igralište trebalo višestruko povećati i urediti s parkom, kako i priliči jednom gradskom kvartu. Sve to i u suradnji s investitorom okolnih novih zgrada čiji temelji htio ne htio, utječu na sadašnju situaciju nakupljanja oborinskih voda. 

Istaknut ću činjenicu da prolaskom vremena izvorne ideje o budućnosti ovog dijela Grabrika nisu izgubile na svojoj aktualnosti, koliko god to HDZ-ova vlast htjela i koliko god radila na degradaciji prostora. Kako je veći dio ove središnje zone u gradskom vlasništvu, uređenje tog prostora od nove vlasti podiglo bi kvalitetu života i cjelokupni dojam Grabrika. Umjesto toga, Grad je donio (pogrešnu) odluku o planiranju „parka budućnosti“ uz područje vodocrpilišta, koje je omeđeno jakim prometnicama i izvan putova pješačkog kretanja, ističe u priopćenju Dimitrije Birač.