Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Veronika Lesić: Svakih 15 minuta jedna žena je izložena nekom od oblika nasilja

VIŠE IZ RUBRIKE

Akcija

Fenomenu nasilja treba pristupiti sveobuhvatno, na način da se pruži adekvatna podrška žrtvama i da se počiniteljima nasilja pošalje jasna poruka kako je njihovo ponašanje društveno neprihvatljivo.

Ženska grupa Karlovac „Korak“ danas je već tradicionalno obilježila Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama na Trgu Matije Gupca. Puštanjem crnih balona u zrak prisjećamo se tako  triju ubijenih žena na Općinskom sudu u Zagrebu čije se ubojstvo dogodilo 1999. godine za vrijeme brakorazvodne parnice. Ujedno se prisjećamo i svih žena koje su živote izgubile kao žrtve nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja, ali i kao nedovoljno ozbiljnog tretiranja fenomena nasilja u obitelji unutar sustava. Kako je na obilježavanju rekla socijalna radnica u „Koraku“ Veronika Lesić, danas, 24 godine nakon, procjenjuje se da je čak svaka treća žena u Europskoj uniji u nekom trenutku života bila žrtvom nasilja, a svakih 15 minuta jedna žena je izložena nekom od oblika nasilja.

-Javnost se često pita zašto žene ostaju u nasilnim vezama, odnosno zašto ne otiđu? Ističem da žrtve generalno ostaju u nasilnim vezama zbog: ekonomske ovisnosti o partnerovim prihodima, roditeljskih razloga, poricanja objektivne slike veze, ljubavi, smatranja da je njena dužnost da treba spasiti vezu, srama, straha, niskog samopoštovanja, krivnje, rodnih uloga da žena treba slušati muškarca, ali isto tako jedan od razloga je i nepovjerenje u sustav, istaknula je Lesić.

Pohvalila je pozitivne promjene koje se polako događaju u zakonodavnom smislu, no  iskustvo govori kako žrtve još uvijek nisu zadovoljne kaznama za počinitelje nasilja koje su često: minimalne, uvjetne, novčano izražene, odnosno nisu odvraćajuće za počinitelje.

Naglasila je da je femicid ekstreman oblik ubojstva motiviran mržnjom prema spolu, pa se upravo oni najčešće događaju kada žrtve nasilja odluče prekinuti nasilnički odnos.

-Ako počinitelj nasilja ne bude adekvatno kažnjen i ako se stručno ne radi s istim na promjeni nasilnih obrazaca ponašanja, nasilje će se zasigurno ponoviti na način da će biti sve češće i sve intenzivnije, dodaje Lesić.

Poručila je ženama koje trpe nasilja da nisu same te da im uvijek mogu pružiti pomoć i podršku.

Pozvala je sve koji sumnjaju na nasilje u svojoj okolini da trebaju reagirati jer nasilje nije privatni problem pojedinca, ono je društveno rasprostranjeni problem.

-Odgovornost za nasilje dijeli se na sve nas, svi trebamo razvijati empatiju i solidarnost i razmišljati o društvenim fenomenima koje trebamo iskorijeniti te onima koje trebamo nastaviti njegovati. Upravo nasilje u društvu možemo umanjiti osvještavanjem javnosti, kvalitetnom međusektorskom suradnjom, edukacijama i adekvatnim odgovorom sudova, zaključila je Lesić.

Fenomenu nasilja treba pristupiti sveobuhvatno, na način da se pruži adekvatna podrška žrtvama i da se počiniteljima nasilja pošalje jasna poruka kako je njihovo ponašanje društveno neprihvatljivo.

Obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pridružili su se i vijećnici karlovačkog Gradskog vijeća, karlovački gradonačelnik Damir Mandić te zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.