Prvi Karlovački

Uvođenje dodatne trijaže u OB Karlovac

Autor: Sunčica Laić

31.07.2020

Županija

Ugovor za izvođenje radova na postavljanju privremenog kontejnera i nadstrešnice u svrhu uvođenja dodatne trijaže u Općoj bolnici Karlovac potpisali su danas zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar uime Karlovačke županije i Mijo Lorković uime predstavnika izvođača radova, tvrtke Kolos d.o.o., a u prisustvu v.d. ravnateljice Opće bolnice Karlovac Zdenke Mažuran. Radovi su vrijedni 154.424 kuna.

Kako je rečeno, uspostava trijažnog šatora potrebna je kako bi se postojeći prostor prenamjenio za potrebe uvođenja novih poslova uzrokovanih koronavirusom.