Karlovačka županija

Usvojen proračun za 2024. godinu „težak“ 132,75 milijuna eura

VIŠE IZ RUBRIKE

Županijska skupština

S 26 glasova za, dva protiv i šest suzdržanih prihvaćen je Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Proračun za 2024. godinu „težak“ je 132,750 milijuna eura i kako je pojasnila pročelnica Upravnog odjela za financije, Marija Stojković, manji je za gotovo trećinu odnosu na trenutno važeći plan. Glavni razlog smanjenja proračuna je, kako je navela, prijenos upravljačkih prava karlovačke i ogulinske opće bolnice od 1. siječnja iduće godine na državu.

I dok je oporba očekivano konstatirala da se ne radi o razvojnom proračunu, iako je bilo i pohvala za primjerice izgradnju Doma za starije u Dugoj Resi, vijećnici pozicije poput Mladena Matića proračun su ocijenili konzervativnim, vrlo stabilnim, likvidnim i razvojnim, koji će omogućiti poboljšanje kvalitete života stanovnika, te kako svih 49 proračunskih korisnika mogu biti sigurni da će biti isfinancirani. (sl)