Zahvaljujući projektu Karlovac Karst:

Uspostavljeno održivo gospodarenje šumama, bolja zaštita od požara i razminirano gotovo 2 tisuće hektara

VIŠE IZ RUBRIKE

danas je održana završna konferencija projekta

''Projektom Karlovac Karst omogućeno je gospodarenje na novih 1734,95 ha površine šuma i šumskog zemljišta, što je doprinijelo razvoju gospodarstva  jedinicama lokalne samouprave ovog područja kroz doprinose i naknade.''

Projektom „Karlovac Karst“ koji se provodio u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije razminirano je 1.929 ha šuma i šumskog zemljišta, osigurana zaštita šuma toga područja i održivo gospodarenje šumama te je uspostavljen cjeloviti sustav za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Za efikasniju zaštitu od požara, obnovljeno je 43 kilometra protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste.

-Hrvatske šume su tvrtka koja je odgovorna za održavanje više od 2 milijuna ha površine šuma i šumskog zemljišta stabilnima i sigurnima, pa je neizostavno da se za potrebe radova kao što su razminiranje, pošumljavanje i edukacije koriste sredstva EU fondova koja su nam na raspolaganju. Karlovac Karst treći je u nizu strateških projekata čiji su korisnik Hrvatske šume, a s ciljem razminiranja koje je preduvjet obnovi i zaštiti šuma - u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Šume na projektnom području bile su degradirane jer se njima nije moglo adekvatno upravljati, stoga je osim razminiranja, fokus bio na obnovi šuma s ciljem vraćanja autohtone vegetacije, istaknuo je Tomislav Lipošćak, voditelj projekta Karlovac Karst, koji je i naglasio da je cilj projekta bio i restauracija ilirske hrastovo - grabove šume koja je ujedno i  ciljni stanišni tip Natura 2000 ekološke mreže.

Projektom Karlovac Karst omogućeno je gospodarenje na novih 1734,95 ha površine šuma i šumskog zemljišta, što je doprinijelo razvoju gospodarstva  jedinicama lokalne samouprave ovog područja kroz doprinose i naknade, naglasio važnost projekta za lokalno gospodarstvo Dragan Rudančić, voditelj Uprave šuma Podružnice Ogulin.

U četiri godine provedbe projekta, provedeno je razminiranje, te važna obnova šuma sadnjom preko 380 tisuća sadnica hrasta kitnjaka. Obnova šuma ima vodeću ulogu u ublažavanju posljedica uzrokovanih klimatskim promjenama, a sadnicama hrasta kitnjaka vratila se autohtona vegetacija na tom području. Također, čak 182 ha degradirane površine i šikara, pretvoreno je u viši uzgojni oblik što će doprinijeti poboljšanju strukture, stabilnosti i otpornosti šumskih ekosustava na klimatske promjene te poboljšanju općekorisnih funkcija šuma.

-U rujnu je održana završna konferencija projekta NATURAVITA, dok smo prije samo četiri dana svjedočili svečanom obilježavanju potpunog razminiranja Šibensko-kninske županije. Danas je na red došla završna konferencija projekta Karlovac Karst, a idući ponedjeljak bit će svečano obilježeno potpuno razminiranje Osječko-baranjske županije. Puno je to aktivnosti na temu razminiranja kojima se najavljuje kraj nekih procesa, uspješno provedenih s velikim rezultatima i postignutim ciljem što znači kako radimo nešto dobro i korisno za društvo,– istaknuo je ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a Damir Trut. Dodao je kako je sav trud uložen u realizaciju kako ovog projekta, tako i ostalih projekata, pokazatelj da nam je svima u interesu doći do konačnog cilja – Hrvatska bez mina, gospodarski snažna i biološki obnovljiva.

-Naše napore, postignute rezultate u povlačenju sredstava iz fondova EU i dobro uređen protuminski sustav prepoznale su zemlje Europe i svijeta s problemom zemljišta zagađenog minama, zbog čega traže našu stručnu pomoć u rješavanju tih problema. Prvenstveno su tu Ukrajina, ali i druge zemlje poput Azerbajdžana i Sirije, svjesni da je to ključ za daljnju stabilizaciju zemlje i gospodarski razvoj, naglasio je ravnatelj Trut te zahvalio Hrvatskim šumama kao dugogodišnjem partneru u protuminskom djelovanju. Zahvalio je svima ostalima koji su dali i najmanji doprinos u provedbi ovog projekta, a posebice pirotehničarima na hrabrosti i posvećenosti u izuzetno važnom zadatku očuvanja sigurnosti i dobrobiti naše zajednice.

Projekt „Karlovac Karst“ vrijedan je 32 milijuna eura od čega je čak 26 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava EU.