Prvi Karlovački

Uskoro istraživanje geotermalnih potencijala Karlovačke županije

Autor: Leo Stakovic

12.11.2019

Vijesti

Prvi korak u korištenju geotermalnih potencijala bit će izmjene i dopune Prostornog plana županije

Među brojnim pitanjima postavljenim na sjednici Županijske skupštine bilo je i jedno vezano uz korištenje geotermalnih potencijala.

– Što Karlovačka županija poduzima vezano uz perspektivu korištenja geotermalnih potencijala. Može li se primjerice potencijal u Lešću, Donjem Budačkom, Ruševici i Rečici koristiti u energetici, turizmu i poljoprivredi. Znamo da neke županije već počinju svoje geotermalne potencijale koristiti, posebice Koprivničko križevačka županija. Gdje su naši planovi u tom pogledu i kada ih  i kako ostvariti, pitao je MOST-ov vijećnik Marinko Marinović.

Područje Karlovačke županije bogato je geotermalnim potencijalima i Županija intenzivno surađuje s Gradom Karlovcem koji je osnovao tvrtku Geotermika jer se sama jedinica lokalne samouprave ne može baviti tom djelatnošću. Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin je odgovarajući na postavljeno pitanje navela da je bio raspisan natječaj za dodjelu koncesije za istraživanje. Na taj natječaj javila se samo Geotermika tako da se očekuje da bi ta tvrtka trebala i dobiti koncesiju i potpisati ugovor za istraživanje geotermalnih potencijala. 

– Ono što ćemo mi napraviti, a bilo je na prošloj sjednici Županijske skupštine je da ćemo izmjenom i dopunom Prostornog plana Karlovačke županije omogućiti da se i ta eksploatacijska polja ucrtaju te da se poslije toga krene i s građevinskim dozvolama. Pratimo Grad Karlovac u njihovim dokumentima o studijama izvodivosti i namjerama da se ta energija iskoristi i za toplinarstvo u gradu Karlovcu, ali nadamo se u budućnosti i za neke nove namjene pa možda i naselja koja će se bazirati upravo na geotermalnoj energiji. Naime, kvaliteta takve energije kada se ona, kako se kaže, koristi kaskadno, je višestruka: od grijanja građana, poljoprivrede pa sve do proizvodnje električne energije, kazala je zamjenica župana Furdek Hajdin.

Druga potencijalna lokacija koja je izgledna je Lešće koja već sada posluje.

– Pratimo gibanja u turizmu zato što je moguće korištenje i europskih sredstava. Dakle, vrlo teško će biti u sve turističke namjene dobiti europski novac, ali se upravo namjera kreće ka zdravstvenom turizmu, tako da smatramo da bi privatni investitori mogli koristiti europska sredstva u toj niši. U tom segmentu Županija će pružiti potporu investitoru da iskoristi postojeće potencijale, zaključila je zamjenica župana. (m.m.)

 

foto: hep.hr

Autor: Leo Stakovic