Svi koji zadovoljavaju uvjete i čija su oba roditelja zaposlena

Ukupno 330 mališana bit će upisano u karlovačke vrtiće

VIŠE IZ RUBRIKE

Vrtić za sve klince

Za upis u neki od gradskih vrtića stiglo je 466 prijava

U karlovačke vrtiće bit će upisano 330 mališana, odnosno, svi koji zadovoljavaju uvjete i čija su oba roditelja zaposlena.
Za upis u neki od gradskih vrtića stiglo je 466 prijava, među kojima 72 ne zadovoljavaju uvjete jer su za mališane mlađe od godinu dana, 64 djece je bodovno ispod crte jer im nisu zaposlena oba roditelji ili nemaju prebivalište/boravište u Karlovcu pa će 330 djece na jesen prvi put krenuti u vrtić. To znači da niti jedno dijete čija su oba roditelja zaposlena neće ostati bez svog mjesta u vrtiću.
Oba gradska vrtića, Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke, danas će objaviti prve rezultate bodovanja za upis djece u desetosatni program u pedagoškoj godini 2024/2025. Po pravilniku o upisu djece, slijedi rok od 8 dana za podnošenje eventualnih prigovora na te rezultate, a potom 8 dana u kojem upravna vijeća vrtića odlučuju o prigovorima.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora i donošenje odluka o prigovorima, dakle, krajem ovog mjeseca, bit će utvrđena lista s konačnim rezultatima, te raspored upisa djece.
Upisi u vrtiće počet će 1. srpnja, a nakon njihova završetka, bit će poznat točan broj upisane djece u pedagoškoj godini 2024/2025. U ovoj ih je u vrtićima smješteno 1549.
Od nove pedagoške godine otvoren će biti novi dječji vrtić u Rečici, za tri odgojne skupine i 50-ak mališana pa tako, uz 10 vrtićkih objekata, te prostore prenamijenjene za potrebe predškolskog odgoja u PŠ Hrnetić, privatnom objektu u Mahičnu, nekadašnjoj teretani u Grabriku i Dječjem vrtiću Bubamara, povećati kapacitete za smještaj najmlađih Karlovčana.