OŠ Draganići

Uključeni u Erasmmus + projekt „Digitalna dimenzija unaprjeđuje zeleni život“

VIŠE IZ RUBRIKE

Za održivi život

Način života, rizična ponašanja i nejednakost mogućnosti u obrazovanju mlade generacije predstavljaju rizik za održivi život.

Ove školske godine OŠ Draganići uključena je u Erasmmus + projekt pod nazivom „Digitalna dimenzija unaprjeđuje zeleni život“. --Osim naše škole iz Hrvatske, u projekt su uključene još i škole iz Poljske, Turske i  s Malte (koja je ujedno i koordinator cijelog projekta). Projekt traje od 1.veljače 2022. do 31.12.2024. godine i uključuje 4 mobilnosti – 2 studijska putovanja učenika (u Tursku i u Hrvatsku) te 2 edukacije učitelja (na Maltu i u Poljsku). U OŠ Draganići projekt provode psihologinja Adriana Sladić, pedagoginja Snježana Tomačić te učiteljica Engleskog jezika, Viktorija Tomšić, a uključeni su pojedini učenici 7. i 8. razreda.

Način života, rizična ponašanja i nejednakost mogućnosti u obrazovanju mlade generacije predstavljaju rizik za održivi život. Područja u kojima su ti rizici minimizirani su škole. Jednake mogućnosti koje se stvaraju u području obrazovanja i razvoja ključnih kompetencija pojedinaca prilika su za održivi život. Aktivnosti u školama važan su čimbenik u sprječavanju klimatskih promjena. Ovaj projekt sastoji se od 5 glavnih faza. Zeleni gradovi, zelene škole, zeleni umovi, zeleno građanstvo, zeleni život. Ovih 5 glavnih tema bavi se sadržajem ciljeva održivog razvoja (SDG). Ciljeve održivog razvoja (SDG) postavila je 2015. međunarodna zajednica kao dio UN-ove agende 2030 za održivi razvoj.

Globalni ciljevi projekta su raditi na ostvarenju "Ciljeva održivog razvoja (SDG)" na koje su ciljali Komisija UN-a i EU-a. Kao građani EU-a, moramo biti svjesni opasnosti za održivi život i pridonijeti rješenju probleme vezane uz klimatske promjene. Uspjeh u obrazovanju uključuje osposobljavanje naših učenika za razvoj kritičkog mišljenja. Moraju biti u stanju poboljšati vještine rješavanja problema i donošenja odluka. Za to je potrebno da su aktivno uključeni u vlastiti proces učenja. Naš je zadatak, kao učitelja, dati im alate za to i usmjeriti ih u pravom smjeru. 

U projektu sudjeluju škole iz različitih dijelova Europe. Zajednički rad različitih tipova škola, uključujući općeobrazovne, srednje strukovne i višeprogramske, uvelike će doprinijeti projektu. Nastavni planovi i programi i metode rada različitih vrsta škola stvorit će nove mogućnosti za postizanje postavljenih ciljeva za održivi okoliš. Geografski različite regije pružit će priliku za prepoznavanje dobrih praksi u studijama o klimatskim promjenama prema regijama. Naš inovativni rad postavio bi primjer za borbu protiv klimatskih promjena.

Program se sastoji od  5 različitih područja rada sa svojim različitim zelenim akcijama: 

Zeleni gradovi: cilj je usporediti gradove, zelene akcije, zelene propise s tvrtkama i nevladinim organizacijama 

Zelene škole: cilj je proučavati razmjenu dobrih praksi, radionice o tome kako napraviti zelenu školu, školu bez papira 

Zeleni umovi: cilj je voditi treninge za razvoj zelenih umova za mlade generacije 

Zeleni građani : cilj je otkriti e-građanstvo, digitalne platforme za građane, digitalne aplikacije za građane.

Zeleni život : cilj je učiti o sportu i zdravoj prehrani za održivu budućnost.

Ostali ciljevi projekta su međunarodna suradnja, usavršavanje znanja stranih jezika, bolja kvaliteta obrazovanja, pružanje jednakih mogućnosti učenicima i nastavnicima, neformalne obrazovne metode, održivo školsko okruženje, međusobno poštovanje, poštovanje prema prirodi, poručuju iz navedene škole.