Dopis "zabrinutih građana" Županiji, Naturi Vivi, Katastru i Uredu za prostorno planiranje

Ukazuju na "uzurpaciju kupališta Bosiljevac", traže da se utvrdi krivac, javno prozove i kazni

VIŠE IZ RUBRIKE

Zaštita Mrežnice

Molimo vas da se javno očitujete u vezi spomenutih opravdanih sumnji prije podnošenja naših službenih prijava državnom inspektoratu te nadležnim tijelima Europske unije, poručuju u svom pismu

Na adrese Karlovačke županije, konkretno županice, Ureda za prostorno planiranje Karlovačke županije, Javne ustanove NATURA VIVA i Odjela za katastar Karlovačke županije skupina zabrinutih građana uputila je pismo u kojem navode:

-Ispred grupe građana iskazujemo opravdanu sumnju u kriminalne aktivnosti pogodovanja, nezakonite prenamjene zemljišta, ilegalne izmjene građevinskih područja te dopuštanje ilegalne gradnje u uskom priobalnom području uz rijeku Mrežnicu, a koje ste kao institucija koja upravlja prostorom morali spriječiti. I za što ste sasvim konkretno i nedvosmisleno odgovorni. Stoga vas molimo da utvrdite krivce, javno ih prozovete i kaznite.

Sukladno odrednicama razvojnih i strateških planova teritorijalne jedinice Karlovačka Županija, na kojima se obavezujete na aktivnosti usmjerene na zaštitu prirode, niti jednim konkretnim praktičnim aktom niti djelovanjem niste učinili ništa u smjeru zaštite same rijeke Mrežnice, sljevnog  područja rijeke Mrežnice kao dijela strateške vodocrpne zone. Suprotno tome omogućili ste intenzivne aktivnosti tik uz rijeku, što dovodi do njenog direktnog ugrožavanja. Rijeka Mrežnica je krucijalna strateška osovina vodopskrbe grada Karlovca i grada Duga Resa i kao takva strateški resurs broj jedan. Uostalom, u svim razvojnim planovima navodite je kao strateški resurs razvoja turizma i sveukupnog gospodarstva županije.

Vaše djelovanje, odnosno nedjelovanje usmjereno je upravo suprotno, u njeno potpuno uništenje. Pogodovanjem ilegalnim građevinskim poduhvatima, divljim urbaniziranjem uskog priobalnog pojasa bez ikakve kontrole i nadzora mjerodavnih postoji vaša direktna dokaziva odgovornost, jer ste vi po definiciji institucije koje planiraju ali i provode načine korištenja prostora.

Molimo vas da se javno očitujete u vezi spomenutih opravdanih sumnji prije podnošenja naših službenih prijava državnom inspektoratu te nadležnim tijelima Europske unije.

Vašim djelovanjem, konkretnije nedjelovanjem ugrozili ste strateški interes teritorijalne jedinice Karlovačke Županije, a to je zaštita vodocrpnih područja.

Suprotno tome pogodovali ste intenzivnim građevinskim aktivnostima uz samu rijeku, bilo prenamjenom zemljišta i izdavanjem građevinskih dozvola za terene koji to nikako nisu mogli biti. Niste učinili ništa u smjeru sprečavanja divlje ilegalne gradnje, nasipavanja obala, gradnje septičkih jama, ilegalnog komercijalnog turizma itd.

Najnoviji primjer uzurpacije tradicionalnog županijskog kupališta Bosiljevac to najbolje dokazuje. Navedite što ste konkretno poduzeli protiv istog? Zašto je u par godina vaše vladavine rijeka Mrežnica pretvorena u veliko divlje gradilište? Zašto je u svega par godina Mrežnica potpuno opasana žicama? To se ne poklapa sa smjernicama raspisanog dokumenta strateškog razvoja.

Mrežnica je živjela 2000 godina bez ijedne ograde uz vodu. U četiri godine vaše vladavine potpuno je ograđena žicom, obale uzurpirane!  Zašto ste to dozvolili?

Kome pogodujete?

Priča o privatnom vlasništvu kao argumentu ovdje ne stoji. I prije 200 godina ljudi su posjedovali zemlju uz rijeku, ali je nisu smjeli ograđivati i uzurpirati. Posjedovali su zemlju, ali na njoj nisu smjeli graditi. Koristili su je u druge neagresivne svrhe.

KLJUČNI PREOKRET DOGODIO SE PRENAMJENOM ZEMLJIŠTA! A tu prenamjenu zemljišta ste dozvolili i izvršili vi! Vaše aktivnosti suprotne su zacrtanim strateškim planovima koje ste sami donijeli i potpisali.

Svjedoci smo ove godine osnivanja nižeg stupnja zaštite nad područjem Mrežnice i Tounčice. Gdje konkretno vidimo napredak koji donosi to proglašenje? Pokazuje li se na primjeru Bosiljevca upravo to - da je cjelokupna ta priča o proglašenju nižeg stupnju zaštite samo zavaravanje javnosti. Jer na konkretnom primjeru vidimo da postojeće institucije NE ŽELE, NE ZNAJU, NEMAJU RESURSE NI MEHANIZME ZA PROVOĐENJE ZAŠTITE.

Tko je od mjerodavnih na konkretnoj lokaciji izvršio izvid i kontrolu? Izvršio zapisnik? Informirao javnost? Dao izjavu za javnost. Spriječio navedeni događaj? Utvrdio nepravilnosti te za iste pokrenuo pravno tehničku proceduru kažnjavanja i uklanjanja?

Nitko!

Vi na papiru propisujete formalnu zašitu koju uopće niste u stanju provoditi.

Podizanje žica uz vodu ometa cirkulaciju vode, sprečava prolaz životinja, povećava eroziju, onemogućuje pristup vodi, nagrđuje krajobraz.

Svi znamo da je Bosiljevac trenutno samo jedan od tisuću sličnih lokacija uzduž i poprijeko rijeka Karlovačke Županije, u kojoj imamo agresivne investitore i jalovu i poptuno "nemoćnu" vlast.

Želi li se Karlovačka županija ubuduće reklamirati svojim "rijekama u žici i betonu"? Izgleda da želi.

Svi mi znamo da je žica samo početak intenzivnog građevinskog poduhvata, kojem prethodi ilegalna prenamjena zemljišta, a zatim slijedi gradnja, kopanje temelja, kopanje septičke jame, nasipavanje obale, nagrđivanje prirodnog krajobraza. Sve ove radnje direktno utječu na ciljeve STRATEGIJE RAZVOJA, među kojima je nulta točka bez kompromisa - očuvanje i korištenje vode u vodocrpnim zonama, a koje građenje u pojasu rijeke direktno i bespovratno narušava i ugrožava.

Vi ste u pravnoj disproporciji.

Pravne igre su pri kraju. Pogodujete investitorima. Zašto u potpunosti ne proglasite negrađevinsku zonu uz obje obale Mrežnice? Time ste riješili sve probleme. Odgovor na to ćete vi sami najbolje znati, stoji u dopisu kojeg potpisuje "skupina vrlo zabrinutih građana".