Prvi Karlovački

Udruzi invalida rada iz Duge Rese odobren projekt institucionalne podrške

Autor: Marta Marinović

21.01.2021

Mozaik

Udruga će za provedbu projekta dobiti 203.040 kuna

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese od 1. siječnja 2021. započela sa provedbom projekta Institucionalne podrške koji joj je odobren od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru programa  „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba sa invaliditetom “.  Kroz ovaj program  financijska sredstva iz javnih sredstava putem institucionalne podrške  Nacionalne zaklade ulažu se na trogodišnji rok u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom sa područja Duge Rese već više godina provodi više projekata osobne asistencije za osobe sa teškim invaliditetom u okviru kojih usluge osobne asistencije pružaju educirani i obučeni osobni asistenti.

Osnovni elementi novog projekta koji je započeo usmjereni su na povećanje zaposlenih stručnih osoba u udruzi koje će se baviti unaprjeđenjem njenog organizacijskog razvoja i financijske održivosti, povećanjem broja članova, uključivanjem volontera u aktivnosti udruge, uspostavljanjem suradnih i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnoga društva u RH, odnosno međusektorskom suradnjom, te općenito povećanjem utjecaja udruge u lokalnoj zajednici.

Prema ugovoru o financiranju za prvu godinu provedbe projekta Udruga invalida rada dobit će 203.040,00 kuna.