KAZUP

Udruge civilnog društva pomažu starijima i nemoćnima, bolesnima, invalidima, djeci s teškoćama .......

VIŠE IZ RUBRIKE

Da ih nema - život bi bio drugačiji i teži!

Organizacije civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama, potporu županije, ukupno vrijednu 59 tisuća eura,  dobilo 10 udruga, za programe pomoći u kući sufinanciranje županije ostvarilo je 8 udruga i organizacija, za što je osigurano 53 tisuće eura

Predstavnici udruga civilnog društva pomažu starijima i nemoćnima, bolesnima, invalidima, djeci s teškoćama - da nema udruga i organizacija civilnog društva život bi ranjivim skupinama bio bitno drugačiji, teži.

Karlovačka županija stoga sustavno pomaže njihov rad. U uredu županice Martine Furedk Hajdin danas su tako uručeni ugovori u sklopu Javnog natječaja za financiranje institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama, te ugovori temeljem Javnog poziva za financiranje programa socijalne usluge pomoć u kući.

-Hvala vam, dragi ljudi, vama i svim vašim suradnicima. Svojim radom brinete o ranjivim skupinama, vi olakšavate teškoće s kojima se oni nose. Mi se s naše razine trudimo pokriti sve ciljne skupine, kako bi udruge mogle što bolje funkcionirati, poručila je predstavnicima Udruga zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.

Ove je godine u sklopu Javnog natječaja za financiranje institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama, potporu županije, ukupno vrijednu 59 tisuća eura,  dobilo 10 udruga.

Za programe socijalne usluge pomoći u kući sufinanciranje županije ostvarilo je 8 udruga i organizacija, za što je osigurano 53 tisuće eura.

-Mi smo ovdje svi različiti, ali nešto nam je zajedničko: empatija. Bez obzira na to jesu li naši korisnici djeca, bolesni, stariji – netko od nas brine  o njima. Funkcionirali bi oni i bez nas, ali bitno teže. Stoga je pomoć županije nama, za naš rad izuzetno vrijedna i dragocjena,  rekla je u ime udruga predsjednica Udruge Jak kao Jakov Ivančica Rubido.

Pomoć Županije, složili su se predstavnici udruga, je velika, konkretna i praktična, a programi koje županija provodi će se i nastaviti.