Vrijeme provedbe projekta je od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja, partner na projektu je Udruga Carpe Diem.

Udruga za lokalni razvoj počela je s aktivnostima po projektu „EdUciraj se!“

VIŠE IZ RUBRIKE

    „EdUciraj se! - projekt edukacije djece i mladih o prednostima Europske unije“ svojim je aktivnostima usmjeren na poticanje osviještenosti i informiranje djece i mladih, ali i šire javnosti, o važnostima informiranja o mogućnostima i prednostima koje im pruža članstvo u Europskoj uniji. Projekt se bazira upravo na edukativnim aktivnostima i to edukativnim radionicama i javnim tribinama u školama koje sudjeluju u projektu. 

    U sklopu projekta planirano je i obilježavanje Dana otvorenih vrata Ureda za udruge koje će se obilježiti zajedno s Danom Europe tijekom kojeg će se predstaviti dosadašnje članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, što je postignuto, koje su mogućnosti koje Unija pruža svim građanima Republike Hrvatske. Obilježavanje događaja je planirano u svibnju 2020. godine. Tijekom manfestacija „otvorenih vrata“ odrasli, mladi i djeca moći će postavljati pitanja od vlastitog interesa, ali se i informirati o navedenim temama. 

    U projekt će biti uključene četiri osnovne škole na području grada Karlovca i to učenici viših razreda osnovnih škola. Kroz tri ciklusa edukativnih radionica te kroz organizaciju javne tribine u školama sudionicama projekta, djecu i mlade će se upoznati s temama poput, što je EU, koje su njene institucije i tijela, što znači članstvo Hrvatske u EU, predsjedanje Vijećem EU, a poseban naglasak bi se kod provođenja radionica stavio na mogućnosti i prednosti EU za mlade. Na javnoj tribini svi će imati priliku čuti stvarna iskustva zaposlenika i volontera koji su koristili ili još uvijek koriste mogućnosti za mlade koje im pruža EU.

    Projekt financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u vrijednosti od 59 tisuća kuna. (ma)