Prvi Karlovački

Udruga suvlasnika i stanara grada Karlovca o čišćenju snijega

Autor: Branko Obradović

02.12.2020

Karlovac

Priopćenje predsjednika Udruge suvlasnika i stanara grada Karlovca Alena Kristovića

Snijeg, pa makar bio i u najmanjim količinama mora se čistiti ispred svake zgrade, a za to su zaduženi suvlasnici. Naime, prema Odluci o komunalnom redu, snijeg i led s krova zgrade i    ulaza u zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog prostora u zgradi.

Za organizaciju čišćenja snijega zadužen je predstavnik suvlasnika koji treba na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja  Na rasporedu čišćenja snijega bi se trebali nalaziti svi stanari u zgradi, bez obzira jesu li vlasnici stana, stanari ili podstanari. Naravno, u taj raspored nikako neće biti uključene osobe s invaliditetom ili starije i nemoćne osobe. A upravo zbog njih o čišćenju snijega treba posebno voditi računa. Kao i o tome da se na neočišćenom ulazu ili stepeništu  na ulazu u zgradu  netko može ozlijediti. U slučaju ozliljede, oštećena osoba može privatnom tužbom zatražiti naknadu štete izravno od suvlasnika.U zgradama i ulazima koje imaju smetlarnik unutra zgrade odnosno ulaza ,suvlasnci su dužni očistiti i taj dio površine kako bi odovoz smeća tekao nesmetano i po rasporedu

Dakle, predstavnik suvlasnika, osim izrade rasporeda čišćenja snijega, mora voditi računa i o tome da zgrada ima adekvatnu lopatu (ili više njih) i dovoljnu količinu soli za posipanje kako bi se spriječilo zaleđivanje nogostupa.

Naravno, postoji i opcija da se za te poslove angažira netko treći. Iako obično nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u ime suvlasnika zgrade može učiniti Upravitelj angažiranjem izvođača koji ima odgovarajuću opremu.

Budite oprezni, pazite na sebe i druge, brinite se za svoju imovinu, izbjegnite eventualne ozljede i potencijalne tužbe, napravite raspored čišćenja, pridržavajte ga se i očistite snijeg ispred svoje zgrade. Ne zaboravite ni na led koji može pasti s ruba krova ili oluka. Ukoliko se led nalazi na teško pristupačnom dijelu zgrade najbolje je obavijestiti stručne službe, najčešće su to vatrogasci, koje će obaviti radove.

Alen Kristović