Svako dijete na dar je dobilo edukativnu slikovnicu

Udruga slijepih USKA provela edukaciju u vrtiću Banija

VIŠE IZ RUBRIKE

    Udruga slijepih USKA provela je edukaciju u vrtiću Banija. Predsjednik Mirsad Bećirović Danica Rob sa psom vodičem Dartom, videća pratiteljica Nina Skorupan i tajnik Romija Radočaj Naglić održali su još jednu od niza edukacija djece predškolske dobi o komunikaciji i pristupu osobama s oštećenjem vida i psima vodičima. Edukacije o ulozi pasa vodiča u životu slijepih osoba provode se u cilju senzibilizacije djece, prevencije oštećenja vida i prihvaćanja različitosti. Svako dijete na dar je dobilo edukativnu slikovnicu nagrađenu Poveljom UNICEFA Zola i Erik i slatkiše u sklopu projekta USKA-e "Pruži mi ruku budi mi prijatelj" koji se provodi pod pokroviteljstvom Grada Karlovca kroz program Grad prijatelj djece. (b.o.)