Zdravstveni sustav Karlovačke županije proteklu 2018. godine pamti kao jednu od najboljih godina po visini i značaju ulaganja

U zdravstvo Karlovačke županije u 2018. godini uloženo gotovo 60 milijuna kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

    Zdravstveni sustav Karlovačke županije proteklu 2018. godine pamti kao jednu od najboljih godina po visini i značaju ulaganja. Ukupno je u 2018. godini u zdravstvo Karlovačke županije uloženo gotovo 60 milijuna kuna, točnije 59.627.807,50 kuna. Od toga iznosa 14.438.959,65 kuna odnosi se na decentralizirana sredstva Karlovačke županije namijenjena zdravstvu, što je realizacija od visokih 99,86% ukupno odobrenih sredstava. Kroz projekt KaŽu zdravlje u zdravstvene ustanove Karlovačke županije investirano je 8.041.458,57 kuna i to za građevinske radove i nabavku dijagnostičke i ostale zdravstvene opreme. Ulaganja u zdravstvo unutar minimalnog zdravstvenog standarda u 2018. godini iznose 1.369.311,28 kuna od čega većina otpada na sufinanciranje radova i usluga za Fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj. Od većih investicija valja istaći uređenje Dnevnih bolnica pri Općoj bolnici Karlovac u vrijednosti blizu 35 milijuna kuna što su dobivena bespovratna sredstva iz EU fondova, dobivena putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Kroz decentralizirana sredstva Karlovačke županije nabavljeni su i brojni vrijedni uređaji i oprema od kojih posebno valja istaknuti digitalnu snimaonu pri Općoj bolnici Karlovac, višenamjenskog UVZ aparata za Odjel Interne Opće bolnice Karlovac,  CT uređaja i sterilizatora pri Općoj bolnici Ogulin, RGT uređaja za Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa te brojna druga oprema. Nabavljena su i nova sanitetska vozila i vozila za hitni medicinski prijevoz u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna, energetska obnova zgrada, a ulagano je i u ljudske potencijale kroz specijalizacijsko usavršavanje doktora opće i hitne medicine. Ovako značajna ulaganja nastavak su politike permanentnog ulaganja u zdravstveni sustav Karlovačke županije u cilju poboljšanja pristupačnosti te posebno kvalitete zdravstvenih usluga za sve korisnike. Unapređenjem zdravstvenih usluga nastavljamo i u narednom vremenu, a brojni zdravstveni projekti sastavni su dio programa Karlovačke županije "407 za 047 županiju". (b.o.)