Udruga "Turbina promjena" provela radionice po vrtićima i osnovnim školama

U sklopu projekta "Misli zeleno" izrađen plakat

VIŠE IZ RUBRIKE

    U sklopu aktivnosti kroz projekt "Misli Zeleno" Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena" izrađen je plakat. Na kraju ciklusa kreativnih radionica, održanim u dječjim vrtićima Rakovac i Dubovac te osnovnim školama Mahično i Banija, gdje su djeca po izboru crtala njihovo poimanje zaštite okoliša i očuvanja energije, izabrani su najkreativniji crteži djece te su na temelju njih dizajnirani i tiskani promidžbeni plakati s ciljem osvještavanja djece, mladih i građana o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. Odabrani su crteži učenika prvog razreda Osnovne škole Mahično Ivana Čulig, Sergeja Starešinčića, Sare Žanić i Sare Štukić te jednog učenika prvog razreda Osnovne škola Banija Lukasa Vukelića. Od djece vrtićke dobi, izabrani su crteži Frana Požara iz Dječjeg vrtića Dubovac i Jelene Šuica iz Dječjeg vrtića Rakovac. Djeca su na kreativan i edukativan način kroz crteže prikazali neke od načina kako možemo zaštiti okoliš i pridonijeti očuvanju energije te time pokazali zavidno znanje o tim temama, čak i u predškolskoj dobi. Plakat će se lijepiti na području grada Karlovca i okolnih mjesta.