Početak radova u Zvijezdi obuhvaća polaganje mimovoda koji će služiti za vodoopskrbu stanovništva za vrijeme rekonstrukcije mreže.

U sklopu Aglomeracije Karlovac - Duga Resa počeli radovi i u Zvijezdi

VIŠE IZ RUBRIKE

  U sklopu projekta Aglomeracije Karlovac-Duga Resa aktivno je svih šest grupa radova. Naime, ovog tjedna su počeli i radovi u Zvijezdi u sklopu Grupe 4, a koja još obuhvaća Malu Švarču i Gornje Mekušje. Izvođač radova je GIP Pionir, ugovor je vrijedan 137.653.881,78 kn, od čega su EU sredstva 88.132.821,18 kn.

  Početak radova u Zvijezdi obuhvaća polaganje mimovoda koji će služiti za vodoopskrbu stanovništva za vrijeme trajanja radova na rekonstrukciji mreže. Prva faza polaganja mimovoda odvijat će se u ulicama J. Haulika, Samostanska i Ruski put.

  Inače, projekt u Zvijezdi obuhvaća ukupno 24  ulice, a to su Draškovićeva, Trg J.J. Strossmayera, Tijesna, Augusta Cesarca, Banjavčićeva, Frankopanska, Trg bana Josipa Jelačića, dio Tomislavove, Mažuranićeva, V. Karasa, Haulikova, Abela Lukšića, Kukuljevićeva, Gambonova, Jonkeova, Radićeva, Bencetićeva, Križanićeva, Grgura Ninskog, Samostanska, Augusta Šenoe, Kraševa, Šimunićeva te Prešernova ulica. Predviđena je rekonstrukcija 4.946 m vodoopskrbne mreže, te prespajanje i rekonstrukcija dijela kućnih priključaka vodoopskrbe, kao i rekonstrukcija 4.915 metara odvodnje.

  Što se tiče investicije izvan obuhvata EU sufinanciranja, Grad Karlovac financirat će obnovu oko 5.340 m² prometnih površina, obnovu oko 13.870 m² nogostupnih površina (opločenje i kaldrma), te obnovu javne rasvjete (5.520 m kabela i 193 rasvjetnih tijela). HEP ODS Elektra Karlovac investirat će u polaganje oko 5.700 m cjevovoda za EE infrastrukturu  s pripadnim zdencima, polaganje oko 1.900 m srednjenaponskog kabela, obnovu oko 1.150 m² prometnih površina, kao i obnovu oko 3.350 m² nogostupnih površina (opločenje). Nadalje, Gradska toplana rekonstruirat će oko 610 m vrelovoda, obnovu oko 190 m² prometnih površina, te obnovu oko 555 m² nogostupnih površina (opločenje).

  U naselju Mala Švarča projekt obuhvaća Malu Švarču, Vinički put, Grički put, Put sv. Nikole, Kostanjevački put, Ulicu Luke i Put sv. Doroteje. Na tom području bit će izgrađeno 5.716 m kanalizacijske mreže i jedna crpna stanice odvodnje, kao i priprema za kućne priključke. U sklopu vodoopskrbe predviđeno je rekonstruirati 5.565 m vodoopskrbne mreže, kao i dio kućnih priključaka vodoopskrbe.

  Grad Karlovac će izvan obuhvata EU sufinanciranja u Ulici Mala Švarča financirati rekonstrukciju prometnice duljine 1.900 m, izgradnju nogostupa,  izgradnju 2.000 m oborinske odvodnje, te polaganje DTK mreže. U sklopu Grupe 4 je i Gornje Mekušje, a projektom je obuhvaćena Mekušanska cesta, Klanac, Gornje Mekušje i Otok. U navedenim dijelovima Gornjeg Mekušja bit će izgrađeno 4.071 m kanalizacijske mreže, dvije crpne stanice, te izvedena priprema za kućne priključke. Tvrtka Vodovod i kanalizacija će kao investitor izvan EU sufinanciranja rekonstruirati 3.532 m vodoopskrbne mreže, te dio kućnih priključaka vodoopskrbe.

  Vezano uz Grupu 1, Turanj i Kamensko, gotovo u potpunosti izvedeni su svi glavni kanalizacijski i vodoopskrbni pravci, uglavnom se izvode kućni priključci te uređuje istočna strana nogostupa na D1. Ugrađeno je i svih 9 crpnih stanica odvodnje. Podsjećamo, ova grupa obuhvaća izgradnju gotovo 15 km kanalizacije i rekonstrukciju 13 km vodovodne mreže.

  U sklopu Grupe 2 koja obuhvaća Drežnik i Hrnetić, u Hrnetiću je izvedeno oko 5,8 km vode i kanalizacije, a trenutno se izvode kućni priključci na potezu od crkve prema Drežniku te sanitarni kanal od Dolcevite prema Kaštelu.

  U Grupi 3 su naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje. U Gornjoj Švarči izvedeno je oko 5,5 km kanalizacije i 3,5 km vodoopskrbe. Trenutno se radi  voda i kanalizacija na dionici državne ceste D3 (Riječka ulica), u Triglavskoj oborinska kanalizacija, a priključci u Velebitskoj.

  Nadalje, aktivni su radovi i u Grupi 5 koja obuhvaća Jamadol, Donju Švarču, Tušmer, Jozefinsku i Belajske Poljice. U Naselju Jamadol, u Jamadolskoj ulici položene su sve instalacije te je postavljen nosivi  sloj asfalta, dok se u Skadarskoj izvode priključci vode, U Bohinjskoj se gradi sanitarna kanalizacija i vodoopskrbni cjevovod, u Ohridskoj, Dojranskoj i Bledskoj je kanalizacija već položena. U sklopu projekta Donja Švarča trenutno su intenzivni radovi na oborinskoj i sanitarnoj kanalizaciji ulice Donja Švarča i polaganju sanitarnog kanala u ulici Jakšići.

  Na području Duge Rese, u Jozefinskoj je izvedeno oko 1.700 m kanalizacije te oko 1.200 m vodovodnih cijevi, polaže se DTK mreža, uređuju rubnjaci te slijedi nastavak asfaltiranja; u Tušmeru je izvedeno oko 2.000 metara kanalizacije, trenutno je najveći intenzitet radova u ulici Ivana Banjavčića. Na području Belajskih Poljica također se odvijaju radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda.

  Grupa 6 odnosi se na postrojenje za solarno sušenje mulja na Uređaju za pročišćavanje voda Grada Karlovca i Duga Rese. U sklopu projekta montirana je strojarska oprema, te postavljena specijalna folija na krov objekta, montira se oprema za rasvjetu i razvodnog ormara za instalaciju sustava solarnog sušenja mulja; a ove godine započet će probni rad postrojenja.

  Kako ističu u tvrtki Vodovod i kanalizacija, dinamika radova je ukupno gledano zadovoljavajuća, ali VIK kao naručitelj inzistira na dodatnoj dinamici na pojedinim gradilištima kako se ne bi premašili krajnji rokovi zadani ugovorima. Inače, rokovi za nabrojane grupe radova su listopad 2023. godine (Turanj i Kamensko), ožujak 2024.godine (grupe 2 i 3), te za grupu 5, veljača 2024. godine. Rok za grupu 4 je 2025. godina.

  -Kroz projekt će se ukupno izgraditi 70 km kanalizacije te rekonstruirati 56 km vodovodne mreže i izgraditi 27 crpnih stanica odvodnje. Zahvaljujući postrojenju za solarno sušenje mulja, njegov volumen smanjit će se 3 do 4 puta, što će utjecati na znatno smanjenje cijene njegova zbrinjavanja i porast energetske učinkovitosti UPOV-a. Također, kroz projekt je nabavljena i ugrađena mjerna oprema za optimizaciju rada UPOV-a. Pored toga, nabavit će se vozila za održavanje novoizgrađenog sustava odvodnje. Koristi od projekta su postizanje EU standarda u vodnim uslugama, poboljšanje kvalitete života te kvalitete usluge vodoopskrbe i odvodnje, očuvanje rijeka i okoliša, omogućit će se 2.500 novih priključaka na sustav odvodnje otpadnih voda i time ukidanje septičkih jama, poručuju iz ViK-a.