Prvi Karlovački

U Registru palijativnih bolesnika trenutno je oko 300 pacijenata

Autor: Miloš Milovanović

28.07.2020

Županija

Mobilni palijativni tim pri karlovačkom Domu zdravlja počeo je s radom 1. rujna prošle godine i djeluje u sklopu primarne zdravstvene zaštite. To je jedini županijski tim koji skrbi o palijativnim pacijentima i njihovim obiteljima u našoj županiji.

Po dijagnozama palijativni pacijenti su najčešće oni s malignim bolestima, ali tu su i oni s neurološkim poremećajima,  multiplom sklerozom,  ALS-om, te srčanim, bubrežnim i jetrenim zatajenjima u terminalnoj fazi bolesti. Mobilni palijativni tim pruža pomoć pacijentima u njihovom domu, ali pruža podršku i njihovim obiteljima u ordinaciji Doma zdravlja na Dubovcu, kaže nam liječnica u Timu dr. Jasna Pletikosa.

Cilj im je pružanje sveobuhvatne skrbi pacijentima, kako one psihološke, tako i socijalne i duhovne, ali isto tako i da palijativni pacijenti imaju najbolju njegu te dobar tretman svih somatskih tegoba. Govoreći o iskustvima u radu, posebice od vremena kada je proglašenja pandemija koronavirusa, dr. Pletikosa je rekla:

Prvih šest mjeseci bilo je vrijeme kada smo ustrojavali tim i kada je on potpuno  profunkcionirao. No, onda je u ožujku proglašena pandemija i tada prelazimo na jedan novi način funkcioniranja koji je prilagođen novonastaloj situaciji. To znači da smo malo češće kontaktirali naše pacijente, gotovo svakodnevno smo ih nazivali telefonom da bi imali nadzor nad njihovim stanjem i tegobama. Kontaktirali smo također i bolničke specijaliste i njihove obiteljske liječnike te odlazili u posjete. Prije posjeta tada se uzimala detaljna epidemiološka anamneza te se vodilo računa o pojavi nekih simptoma kako kod pacijenata, tako i kod članova njihovih obitelji te se postupalo po odgovarajućim protokolima.

U to vrijeme i specijalne bolnice koje imaju palijativne odjele prešle su na drugačiji način funkcioniranja budući da je, na neki način, dijagnostika  u to vrijeme bila na čekanju, dodaje dr. Pletikosa i nastavlja:

Tako su se dogodile neke stvari za koje još uvijek osjećamo posljedice, a to je da je dijagnosticiran i liječen manji broj pacijenata s malignim bolestima. Time je kod nas i manji broj ljudi registriran. Teško je govoriti o brojevima, ali u nekom prosjeku imali smo 30-tak pacijenata mjesečno koji su dolazili pod našu skrb. Sad se taj broj smanjio i vidjet ćemo što će se dalje događati jer cijela dijagnostika je sustavno malo kasnila, tako da se dogodilo da je registriran manji broj pacijenata. No, imali smo pojačani rad s našim pacijentima koji su zbog novonastalih prilika bili isključivo okrenuti prema nama.

Zaključno je liječnica u Palijativnom timu karlovačkog Doma zdravlja, dr. Jasna Pletikosa kazala:

Područje našeg rada je jako veliko. Ponekad, primjerice iz Plaškog trebate doći na Žumberak do slovenske granice. Veliki je prostor na kojem djelujemo te se nadamo da ćemo uskoro profunkcionirati i biti osnovan i drugi palijativni tim. Trenutno u registru imamo oko 300 pacijenata.