Prvi Karlovački

U KA-županiji blokirano 7.445,  a u Karlovcu 3.605 građana

07.02.2019

Županija

Ukupan dug građana Karlovačke županije, 31. prosinca, bio 372,6 milijuna kuna

Prema najnovijim podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. prosinca u blokadi je bilo 264.751 građana. Njihov dug iznosio je 17,62 milijarde kuna, dok je na kraju istog mjeseca prošle godine ta brojka bila znatno veća. Naime tada je bilo blokirano 319.752 osoba čiji dug se penjao na vrtoglavih  42,76 milijardi kuna.

U Karlovačkoj županiji u blokadi je bilo 7.445 građana koji su dugovali 372,6 milijuna kuna i njihov udio u broju radno sposobnog stanovništva bio je 8,83 posto.

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše blokiranih je u Sisačko – moslavačkoj županiji, njih 7,71 posto i Koprivničko-križevačkoj županiji, 7,3 posto.

Na rang listi 25 gradova s najvećim brojem blokiranih , Karlovac je na desetom mjestu sa 3.605 blokiranih.

Fina je objavila i rang listu 25 gradova po kriteriju iznosa duga sa stanjem od 31. prosinca. Karlovac se nalazi na četrnaestom mjestu, a ukupan dug je nešto manji od 179 milijuna kuna.

U nizu statističkih podataka u Fininoj  analizi  izdvaja se još jedan, a odnosi se na broj blokiranih u odnosu na broj stanovnika gdje se  izdvajaju Sisak sa 9,06 posto i Križevci sa 8,65 posto. S druge strane prema prosječnom iznosu duga, najviše je u blokadi građana Vodica čiji prosječan dug iznosi 263 tisuće kuna, a slijede ih Velikogoričani s prosječnim dugom od 175 tisuća kuna.