Furdek Hajdin: Posebno ističem da smo otvoreni i privatnim investitorima koji za realizaciju svojih projekata trebaju također imovinu u vlasništvu države

U KA- županiji 125 zahtjeva prema državi za darivanje nekretnina

VIŠE IZ RUBRIKE

  Prilikom potpisivanja Ugovora o davanju na uporabu dvoraca Bosiljevo, Cetin, Modruš i Drežnik općinama bilo je riječi i o ostalim darovnim ugovorima te zahtjevima prema državi. Po riječima zamjenice  župana Martine Furdek Hajdin, Karlovačka županija je objedinila sve zahtjeve jedinica lokalne samouprave prema Republici Hrvatskoj. Njih je ukupno 125 te su definirani prioriteti, tako da je svaka jedinica lokalne samouprave odredila ono što im je najbitnije.

  -Karlovačka županija je pored ove komunikacije u ime drugih, sama podnijela zahtjeve za neke lokacije. One se uglavnom nalaze u karlovačkoj Zvijezdi. Konkretno, radi se o zgradi na adresi Šimunićeva ulica 7, gdje je Županija kupila privatne stanove, no dio je u vlasništvu Republike Hrvatske. To bi ubuduće trebala biti nekretnina gdje bi trebale početi raditi Županijska uprava za ceste, Zavod za prostorno uređenje i ovisno o prostornim kapacitetima, možda „Natura Viva“. Inače, namjera nam je da počnemo raditi pod istim krovom kako bi se skratilo samo vrijeme komunikacije među upravnim odjelima i ustanovama, kaže zamjenica župana Furdek Hajdin i navodi još nekoliko lokacija.

  Druga lokacija koju je Županija tražila da im se daruje vezana je uz proširenje kapaciteta Turističko ugostiteljske škole, a radi se o prostoru bivše knjižare Naprijed u Radićevoj ulici. Treća nekretnina oko koje se intenzivno komunicira je Bosanski magazin i bivša vojna bolnica koji bi trebali biti prenamijenjeni u novi studentski dom. Kao što je poznato ove akademske godine preko stotinu studenata nije dobilo smještaj u domu. Isto tako s resornim ministarstvom intenzivno se pregovara i o uređenju zgrade   gdje je nekada bila industrija Kamod gdje bi se trebalo preseliti odjel Ministarstva kulture. U tom prostoru  trebala bi biti Agencija za upravljanje Zvijezdom i jedan ugostiteljski objekt koji bi mogao biti veza sa središnjim trgom.

  -Posebno što moram istaknuti je to da smo otvoreni i privatnim investitorima koji za realizaciju svojih projekata trebaju također imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske. Svi koji su došli u Županiju su u evidenciji i mi jednako tako komuniciramo i u njihovo ime prema državi kako bi ubrzali rješavanje tih predmeta. Nadam se da će početkom godine biti raspisani i javni natječaji kako bi ti privatni investitori  mogli realizirati svoje projekte, pojašnjava zamjenica župana, navodeći nekoliko.

  -Radi se o kampu u Saborskom, naime kamp „Slapić“ iz Mrežničkog Briga radi nove kapacitete u tom mjestu. Dio zemljišta je u vlasništvu Republike Hrvatske. Tu je i ovih dana realizirana investicija Restorana Žganjer. Hotel Central u karlovačkoj Zvijezdi ima svoju građevinsku dozvolu, međutim samo funkcioniranje tog hotela vezano je uz jednu depadansu u Šimunićevoj ulici koju treba kupiti. Ima ih još, ali naglašavam, osim javnih investicija, ima i privatnih.

  -Mi zajedno s Ministarstvom iniciramo samo raspisivanje natječaja, a to što je osoba „X“ akcelerirala raspisivanje natječaja, ne možemo prejudicirati da osoba „Y“ to neće dobiti. To nije u našim ovlastima i nama je bitno da se projekt pokrene, zaključio je župan Damir Jelić. (m.m.)

  Foto: i.č.