Prvi Karlovački

U Gradskoj toplani potpisan ugovor u sklopu obnove vrelovodne mreže

Autor: Miloš Milovanović

25.11.2021

Karlovac

Vrijednost ugovora je 2, 6 milijuna kuna bez PDV-a

U Gradskoj toplani  danas je potpisan ugovor za zamjenu pumpnih agregata s frekventnim pretvaračima i revitalizaciju sustava kemijske pripreme vode u sklopu Projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“, kojim će se revitalizirati vrelovodna mreža grada Karlovca. Ugovor su potpisali direktori Toplane Hrvoje Klobučar i tvrtke STRIX -ECO Darko Milić. Nakon nabave opreme potrebne za zamjenu pumpnih agregata slijedi  njena ugradnja u distribucijsko postrojenje Gradske toplane, čime će se modernizirati i dodatno automatizirati sustav distribucijskih crpki u okviru pogona distribucije kao i sustav za kemijsku pripremu vode. Vrijednost ugovora je 2.618.628,00 kuna bez PDV-a, dok je ukupna vrijednost projekta 133.872.862,00 kuna, od čega će EU novcem biti sufinancirano  103.585.047,02 kuna.