Prvi Karlovački

U Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac 10. domski kreativni susreti

Autor: Miloš Milovanović

12.11.2019

Karlovac

Sudjeluje sedam domova iz Hrvatske sa 50 sudionika

U Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac danas se održavaju  10. kreativni domski susreti. Radi se o manifestaciji koja je započela inicijativom odgajatelja i voditelja kreativnih radionica u karlovačkom Domu, s tim da je bila kraća stanka od dvije godine zbog adaptacije prostora. Od devet domova koliko ih je u Hrvatskoj na susretima ih sudjeluje sedam i to domovi iz Osijeka, Rijeke, Pule, Zadra, Ivanca i Dugava. Osim njih pridružili su se Osnovna škola Banija, Prirodoslovna škola Karlovac- smjer cvjećar i Mješovita industrijsko obrtnička škola – smjer frizera koji će za sudionike održati pokazne radionice.

U sklopu godišnjeg plana rada svaka ustanova, odnosno dom osim razvoja radnih, kulturnih i higijenskih  navika korisnika izuzetnu pažnju posvećuje i razvoju kreativnih sposobnosti. Na taj način djeca otkrivaju sposobnosti za koje možda nisu ni znali da ih imaju ili na neki način aktiviraju  one koje su zapostavili. Naravno da u cijeloj toj priči ide i destigmatizacija korisnika jer kada se na jednom mjestu nađe osam ili devet domova za odgoj koji se predstave kroz neki potencijal, a ne kroz problem; onda je to već veliki uspjeh, kaže ravnateljica Martina Brajdić Manojlović.

10.kreativni domski susreti održavaju se na temu „Božićna čarolija“ s četiri tematske radionice. Za sve sudionike, njih 50, osiguran je i besplatan posjet Muzeju Domovinskog rata na Turnju.

Inače, u smještaju karlovačkog Doma trenutno je 20 korisnika; 12 muškaraca i 8 djevojaka, a Dom trenutno skrbi za 104 korisnika. U tom broju uključeni su poludnevni boravci kako u sjedištu ustanove tako i u školama u Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji te usluge savjetovanja i pomaganja. Broj usluga koje Dom pruža ostao je isti koliko je normativom u Statutu propisano. (m.m.)

Foto:i.č.

Autor: Miloš Milovanović