Prvi Karlovački

U dijelu Kurelčeve ulice urušio se kolektor odvodnje

12.06.2019

Karlovac

Zbog radova na sanaciji zatvoren je dio prometnice na potezu od križanja Kurelčeve i Radićeve ulice do Prilaza Korani

Djelatnici Vodovoda i kanalizacije terenskim uvidom utvrdili su da se u dijelu Kurelčeve ulice urušio kolektor odvodnje. Kako bi se pristupilo sanaciji, određena je privremena regulacija prometa, odnosno zatvoren je dio prometnice na potezu od križanja Kurelčeve i Radićeve ulice do Prilaza Korani. Kad se napravi iskop, odredit će se potrebna duljina zahvata kao i vrijeme trajanja sanacije, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena. Pripremni radovi počeli su danas. Inače, obnova kolektora u kompletnoj duljini Kurelčeve ulice jedan je od  prioriteta Vodovoda i kanalizacije, za što je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.