Prvi Karlovački

Tvrtka Zelenilo uvodi novi raspored ukopa

Autor: Sunčica Laić

10.05.2022

Karlovac

Pogrebi se neće održavati subotom

Tvrtka Zelenilo od 15. svibnja ove godine uvodi novi raspored ukopa pokojnika, te se u skladu s tim pogrebi neće održavati subotom.

-Pogrebi na 24 groblja na kojima Zelenilo organizira ukope održavat će se od ponedjeljka do petka u ljetnom razdoblju (od 1. svibnja do 30. rujna) do 18 sati, a u zimskom (od 1. listopada do 30. travnja) do 16 sati, odnosno zadnji ukop može početi u 18 sati ljeti i 16 sati zimi.

Radnici Odjela pogrebno brinu o grobljima kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća s devet gradskih grobalja – Dubovac (rimokatoličko, pravoslavno, židovsko i vojno), Jamadol, Velika Švarča, Mala Švarča, Kamensko i Hrnetić te s 13 prigradska groblja: Rečica, Zamršje, Šišljavić, Blatnica, Banska Selnica, Skakavac, Vukmanić, Popović Brdo, Tušilović, Vukmanički Cerovac, Zadobarje, Ladvenjak i Stative, dok na grobljima Mahićno i Donje Mekušje obavljaju usluge sahrane, ukop i prijevoz pokojnika.

Novi raspored koordiniran je i s Karlovačkim dekanatom te su prilikom kreiranja istog u obzir uzete i obveze svećenika s obzirom na obveze koje nastupaju u vrijeme održavanja raznih sakramenata, svetih misa i sl., a koje se održavaju isključivo u vrijeme subota i nedjelja.

Podsjećamo da sve informacije za ugovaranje i organiziranje termina za ukope možete dobiti svaki dan od 0 do 24 sata na broj telefona 047/611-473, poručuju iz Zelenila.