Vodovod i kanalizacija

Tvrtka Vodovod i kanalizacija imat će niže cijene vodnih usluga od 1. veljače

VIŠE IZ RUBRIKE

Niže cijene

Od 1. veljače ove godine na snazi će biti nova Odluka o cijeni vodnih usluga

Tvrtka Vodovod i kanalizacija obavještava korisnike usluga kako će od 1. veljače ove godine na snazi biti nova Odluka o cijeni vodnih usluga, kojom se varijabilni dio cijene vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda smanjuje za 8 posto za sve kategorije korisnika.

Naime, sukladno preporuci Vijeća za vodne usluge , kao korisnik Vladinih mjera za otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije, kojima država subvencionira dio troška električne energije tvrtki Vodovod i kanalizacija, izvršena je korekcija cijena vodnih usluga koja je u skladu sa dobivenom subvencijom i koja će na snazi biti do 30. travnja 2023.

Niže račune za vodne usluge korisnici će dobivati u ožujku, travnju i svibnju 2023.godine.