Prvi Karlovački

“Turbina promjena” zaključila “1,2,3 – imamo prava svi!”

12.07.2019

Mozaik

Uspješno proveden projekt promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici, Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena", "1,2,3 – imamo prava svi!"

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ danas je održala tiskovnu konferenciju u sklopu završetka projekta promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici „1,2,3 – imamo prava svi!“.

Cilj provedbe projekta bio je osvještavanje djece i građana o važnosti zaštite dječjih prava, edukacija djece školske dobi o važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava te osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite dječjih prava. U sklopu projekta održalo se šest ciklusa interaktivno-kreativnih radionica u osnovnim školama partnerima, pod nazivima „Prava i obveze djece“, „Konvencija o pravima djece“, „Što je manifest dječjih prava“, i „Izrada manifesta dječjih prava“. Ciklus radionica „Trening vještina 1,2,3“ provodio se s djecom Dječjeg vijeća iz Karlovca, pod stručnim vodstvom stručne suradnice, Jasmine Rendulić. Ostale prethodne spomenute cikluse radionica provodili su također  stručni suradnici; Leo Staković, Natalija Špoljarić i Valentina Gambiroža.

Sve projektne aktivnosti dokumentirane su te je u konačnici izrađen edukativni video o istim. Projekt ima socijalni utjecaj na građane kroz podizanje svjesti o  zaštiti dječjih prava.

Aktivnosti su se provodile u partnerstvu s osnovnim školama Banija, Grabrik i Mahično, te “Društvom Naša Djeca Karlovac” i Udrugom “Carpe Diem”. Projekt je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 20.000,00 kuna.