Iz gradske Uprave pozivaju zainteresiranu i stručnu javnost da se odazovu i sudjeluju u raspravi s konkretnim prijedlozima kako bi u konačnici pridonijeli što boljem funkcioniranju gospodarenja otpadom

Traje rasprava o prikupljanju MKO i biorazgradivog komunalnog otpada, Grad i Čistoća očekuju aktivnu i stručnu raspravu

VIŠE IZ RUBRIKE

  Na mrežnim stranicama Grada Karlovca u tijeku je savjetovanje građana o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada, a odluka bi trebala biti prihvaćena na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća.

  Više o savjetovanju na današnjoj konferenciji za novinare rekla je pročelnica upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ana Hranilović Trubić.

  -Savjetovanje će trajati 30 dana, točnije do 11. veljače. Gradska tvrtka Čistoća i Grad zajednički su donijeli Odluku temeljem Uredbe o gospodarenju otpadom na nacionalnoj razini. Ovim putem iz gradske Uprave pozivaju zainteresiranu i stručnu javnost da se odazove i sudjeluje u raspravi s konkretnim prijedlozima kako bi u konačnici pridonijeli što boljem funkcioniranju gospodarenja otpadom. Predloženu Odluku nakon javne rasprave još mora potvrditi karlovačko Gradsko vijeće na jednoj od skorašnjih sjednica, izjavila je Hranilović Trubić.

  Kako je već spomenuto, donošenje ove Odluke uvjetovano je Uredbom Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, odnosno njezinim izmjenama. Tako su sada definirani korisnici usluge, naveden je iznos fiksnog dijela cijene kao i to da korisnici unutar pojedinih kategorija imaju isti fiksni dio cijene.

  Što se korisnika tiče, oni su podijeljeni u dvije kategorije, a to su kućanstva, odnosno oni koji određenu nekretninu koriste za trajno ili povremeno stanovanje i oni koji to nisu, a to su one kategorije korisnika koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti, a oni se pak mogu biti podijeljeni u još sedam podgrupa.

  Ono što sve najviše zanima je kolika će sada biti cijena odvoza komunalnog otpada i kako se ona formira. Po novom strukturu cijene čine cijena javne usluge za količinu predanog miješano-komunalnog otpada, cijena obavezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.

  Prema tome, naš prijedlog je kaže direktor Čistoće Tomislav Polić, da je mjesečna cijena fiksne -minimalne usluge za korisnike iz kategorije kućanstva 40,79 kuna bez PDV-a, a za kategoriju korisnika koji nisu kućanstva ona bi trebala biti 71,39 kuna bez PDV-a.

  -Tijekom ožujka sve zgrade kolektivnog stanovanja dobit će spremnike za odvajanje kućnog otpada i to one za papir i reciklabilni otpad, žute i plave, a odvoz miješanog komunalnog otpada će se obračunavati slično računici obračuna potrošnje vode, dakle prema broju članova jednog stana ili broju stambenih jedinica unutar pojedine zgrade. A o tome će odluku donijeti stanari.  Spremnici za obiteljska domaćinstva očekuju se do kraja ove godine. Do tada će korisnici imati mogućnost otpad odlagati u žute i plave PVC vrećice, a njihov odvoz ulazi u fiksni dio cijene.

  Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, naša predložena cijena je jedna od nižih, za razliku od većine gradova u Hrvatskoj i to za barem 10 do 20 posto, zaključio je Polić. (rb)

  Foto: i.č.