Prvi Karlovački

Tko će nas, kako i u čemu javno voziti od iduće godine? – krajem godine dosadašnjem koncesionaru ističe koncesija

Autor: Renata Benković

09.10.2021

Karlovac

Osobno sam protiv ideje da Grad osnuje vlastito poduzeće za javni prijevoz, no ako me zagovornici takve ideje uvjere argumentima, brojkama i matematikom, sklon sam promijeniti mišljenje, kaže Mandić

„Aktualno“ Prvog karlovačkog – s gradonačelnikom Damirom Mandićem

U Gradu Karlovcu naveliko se radi na izradi proračuna, koji će biti „vidljiviji“ nego oni prije, naveliko se radi i na novoj sistematizaciji radnih mjesta kako u Gradu tako i u svim gradskim tvrtkama, a na pomolu je i konačno rješenje javnog prijevoza, koji je do sada bio više samo prijevoz, a od „javnog“ je ostalo vrlo malo, zapravo samo ono najnužnije, čime je malo tko zadovoljan. Ovo je samo dio tema o kojima smo u eteru Prvog karlovačkog razgovarali s gradonačelnikom Damirom Mandićem.

Uvijek kad se spomene digitalizacija i sistematizacija, strah je prirodna i prva reakcija, jer jedno i drugo mogu dovesti do viška zaposlenih u sustavu. A je li taj strah opravdan, pitali smo gradonačelnika Damira Mandića?

Konkretan odgovor nismo dobili, a objašnjenje je sljedeće:Da bi uopće mogli napraviti kvalitetnu sistematizaciju moramo najprije krenuti od opisa radnih mjesta. S tim su upoznati svi direktori tvrtki, pa kad taj dio posla završimo krećemo u razgovore sa sindikatima. Moram reći i to, da, u javnom sustavu, što nije slučaj samo s nama, već je to problem većine jedinica lokalne samouprave, naše plaće definitivno ne odgovaraju onim zvanjima koja nama trebaju. Već sada imamo situaciju da nam kvalitetni kadrovi, koji su dugi niz godina u sustavu, kao što su inženjeri građevinarstva, tehnička zvanja i pravnici, za puno veće plaće odlaze u privatni sektor.

To je realnost i problem s kojim se susrećemo i u budućnosti ćemo morati optimizirati radne procese, učiniti ih dostupnijima i učinkovitijima, pa slijedom toga ne vidim niti potrebe za nekim novim zapošljavanjima, odgovara.

A što se tiče digitalizacije poslovnih procesa, za koju smo se 2018., opredijelili kroz Strategiju Pametni grad, nastavljamo započeto u prošlom mandatu. Cilj nam je iskoristiti moderne tehnologije na način da krajnji korisnici, građani koji plaćaju porez i prirez, imaju u svakom trenutku informacije koje su im važne, ali i da aktivno sudjeluju u kreiranju programa i politika grada.

-Upravo će izrada proračuna za 2022.g., koji je u tijeku biti na principu „Otvoreni proračun – Pametan gard“, gdje će građani imati priliku u svakom trenutku vidjeti „svaku kunu“ koja uđe u proračun, koliko je ušlo, gdje i na što će se potrošiti.

Jednako tako nakon donošenja proračuna moći će dobiti uvid u prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna te ugovorne obveze, rashode po programima s detaljnim uvidom u financiranje udruga i korisnika proračuna, iznosima za plaće i još mnoge druge informacije, kaže Mandić.

Nakon što će krajem ove godine isteći ugovor o koncesiji javnog prijevoza Autotransportu Karlovac, postavlja se pitanje tko će ubuduće pružati usluge javnog prijevoza, kako će on biti organiziran, hoće li biti samoodrživ te hoće li biti u funkciji zaštite okoliša?

Na ova pitanja odgovoreno je u Studiji koja je ovih dana predstavljana javnosti, a gradonačelnik je među ostalim odgovorio:

Podloga za svaku studiju je analiza, koja je potvrdila ono što smo i prije znali, da naš javni prijevoz nije reprezentativan i da nije nešto čime se možemo pohvaliti i u konačnici sveo se je na prijevoz školske djece, a jedina isplativa autobusna linija je ona od tržnice do bolnice na Švarči.

Naša ideja je da u budućnosti uspostavimo javni prijevoz koji će obuhvatiti cijeli grad.

Isto tako, analiza je pokazala da su tu ulaganja velika, ali i za to imamo rješenja, kroz ITU mehanizam i još neke natječaje. Dakle, radimo na tome i vrlo skoro prijedlog će doći na raspravu na Gradsko vijeće, a od oporbe očekujem aktivno sudjelovanje u raspravi, kao što su aktivno sudjelovali i na predstavljanju Studije pa će u konačno rješenje biti uključeni i njihovi prijedlozi.

Osobno sam protiv ideje da Grad osnuje vlastito poduzeće za javni prijevoz, no ako me zagovornici takve ideje uvjere argumentima, brojkama i matematikom, sklon sam promijeniti mišljenje, kaže Mandić.

Ponavljam, ovom rješenju sada trebamo pristupiti strukturno i sustavno. Ako ćemo samo zbog nekih izbora donositi neke odluke, da možemo reći „evo mi smo to uradili“, mišljenja sam da to nije dobar put i da nam to nije cilj.

Iako je vremena malo, još uvijek ga ima dovoljno da se dobro pripremimo, da povučemo što više novca iz EU fondova i da kvalitetan i održiv javni prijevoz provodi u našem gradu.

Zaključno na ovu temu, ali i na još neke koje nije imenovao, gradonačelnik je rekao da brzina nije uvijek vrlina.

Mi smo u Karlovcu zbog potrebe za brzinom, pa i u prošlom mandatu, ali i prije, neke aktivnosti nedovoljno promislili. Mislim da brzina nikad nije donijela dobro, kao i u prometu, kad se brzo uđe u okuku, iz nje se i izleti. Zato ćemo si ovaj put dati dovoljno vremena da konačno rješenje javnog prijevoza bude na korist svima, u svrhu ugodnijeg i jeftinijeg života, s naglaskom na očuvanje i zaštitu prirode.