Zdravlje očiju

Svjetski tjedan glaukoma

VIŠE IZ RUBRIKE

Od 10. do 16. ožujka

Glaukom- bolest, koja ako se ne liječi, nepovratno vodi do gubitka vida

Ovaj tjedan u državama diljem svijeta obilježava se Svjetski tjedan glaukoma, a od 2014.g. u organizaciji Referentnog centra za glaukom i Glaukomske sekcije HOOD-a, kroz nacionalnu kampanju i u Hrvatskoj se uspješno obilježava Svjetski tjedan glaukoma.

Cilj je javnosti ukazali na važnost ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja glaukomske bolesti, pa će tako u 25 gradova u Hrvatskoj biti organizirane javnozdravstvene aktivnost kao što su akcije besplatnog mjerenja očnog tlaka te, posebno, širenje informacija o glaukomu u medijskim nastupima na radiju i televiziji.

Isto tako, Hrvatska će se pridružiti drugim državama svijeta u još jednoj aktivnosti pod nazivom „Upalimo zeleno svjetlo za glaukom“.

Naime, osvjetljavanjem u zelenu boju poznatih građevina, trgova, fontana, ulica i slično, upozorit će se javnost na bolest koja ako se ne liječi, nepovratno vodi do gubitka vida.

Na području Karlovačke županije, u Karlovcu će se akcija provoditi u četvrtak, 14. ožujka na prostoru ispred Gradskog kazališta Zorin dom, u vremenu od 16 do 19 sati, gdje će liječnici Opće bolnice Karlovac zainteresiranim građanima mjeriti očni tlak i po potrebi, osobama koje ga imaju, omogućiti prijem na daljnju bolničku obradu.

U znak potpore akciji, tijekom večeri će zgrada Zorin doma biti osvijetljena zelenim reflektorima te će niz zgradu biti postavljen " viseći panel " koji će pozivati građane na mjerenja očnoga tlaka.