Grad Karlovac

Svibanjske poplave u Karlovcu napravile gotovo 16,8 milijuna eura štete – najviše na građevinama

VIŠE IZ RUBRIKE

Poplave - konačni podaci

Najveća šteta, od 14,903.244 eura, nastala je na građevinama, onih u vlasništvu pravnih osoba 8,405.534 eura, a u vlasništvu fizičkih osoba 6,497.710 eura

Poplave koje su od 17. do 20 svibnja zahvatile Karlovac, napravile su štete od gotovo 16,8 milijuna eura, najviše na građevinama, navode u priopćenju iz Ureda gradonačelnika.

Pokazuje to konačna procjena štete, što ju je sačinilo gradsko Povjerenstvo i dostavilo Karlovačkoj županiji, koja će ga pregledati i poslati Državnom povjerenstvu na daljnje postupanje.

Nakon što je 1. lipnja za Karlovac proglašena prirodna nepogoda – poplava, zaprimljeno je 420 prijava šteta. Sve te lokacije obišlo je 18 stručnih timova i napravilo procjenu štete. Njih 12 obišlo je fizičke osobe i procjenjivalo štetu na stradalim kućama i gospodarskim objektima, 4 tima bila su zadužena za procjenu šteta na infrastrukturi i na cestama, a 2 tima bila su zadužena za štete koje su prijavile pravne osobe.

Po konačnoj procjeni, šteta iznosi 16,755.145 eura, od kojih se 8,823.166 eura odnosi na štetu nastalu na imovini pravnih, a 7,931.979 eura na imovini fizičkih osoba.

Najveća šteta, od 14,903.244 eura, nastala je na građevinama: onih u vlasništvu pravnih osoba 8,405.534 eura, a u vlasništvu fizičkih osoba 6,497.710 eura.

Šteta na obrtnim sredstvima na poljoprivredi procijenjena je na 901.305 eura, a na opremi 733.791 euro, na dugogodišnjim nasadima 154.990 eura, na zemljištima 49.630 eura, ostalim dobrima 9.240, a u stočarstvu 2.943 eura.

Odluku o visini iznosa za naknadu šteta donijet će država, a Grad je, neovisno o tome, za pomoć građanima kojima su u poplavama stradali stambeni objekti osigurao 300.000 eura, te još 120.000 eura za poljoprivrednike.

Inače, svibanjska poplava je treća u godinu dana u Karlovcu. Isto područje stradalo je i 18. rujna i 11. prosinca 2022., ali je tada materijalna šteta bila manja i nije bilo uvjeta za proglašenje elementarne nepogode.

Nema uvjeta ni za proglašenje elementarne nepogode prošlog tjedna, kada je Karlovac u nekoliko navrata pogodilo olujno nevrijeme, s jakim vjetrom, tučom i kišom.

Od 19. do 23. srpnja operativne snage, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Karlovac i dobrovoljnih vatrogasnih društava, imale su 181 intervenciju na sanaciji krovišta na kućama i zgradama, te uklanjanju polomljenog drveća s prometnica i kuća.

Također, povjerenici Civilne zaštite u gradskim odborima i mjesnim četvrtima na svojim su područjima dodatno javljali sve potrebe s terena, a stanovnicima su na raspolaganju i dalje.