Prvi Karlovački

Sve karlovačke rijeke izvrsne su kakvoće i građani mogu bezbrižno uživati u kupanju!

Autor: Sunčica Laić

27.07.2022

Mozaik

Sve karlovačke rijeke izvrsne su kakvoće i građani mogu bezbrižno uživati u kupanju. Potvrdila je to v.d. ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Valentina Žabčić.

Uzorak rijeke Korane koji je uzorkovan ovaj tjedan, u ponedjeljak 25. srpnja na Foginovom kupalištu, prema rezultatima  ispitanih pokazatelja Escherichie coli i crijevnih enterokoka, u skladu s Uredbom o kakvoći vode za kupanje je izvrsne kakvoće. I ostala naša kupališta, odnosno lokacije koje se koriste tradicionalno za kupanje koje smo uzorkovali prošli tjedan u razdoblju od 18. do 20. srpnja, također su sva bila izvrsne kakvoće, ističe Žabčić.

Otkrila je i na kojim lokacijama njihova Služba za zdravstvenu ekologiju provodi uzorkovanje vode.

-Služba za zdravstvenu ekologiju svake godine za vrijeme trajanja sezone kupanja uzorkuje i analizira kakvoću kupališta u Karlovačkoj županiji. Sredstva za ispitivanje kakvoće Foginovog kupališta osigurava Grad Karlovac, a za ostala kupališta Karlovačka županija. Služba za zdravstvenu ekologiju provodi uzorkovanje na Foginovom kupalištu, te na lokacijama koje se tradicionalno koriste za kupanje, a to su jezero Sabljaci, Korana u Slunju, Mrežnica u Dugoj Resi i na Mrežničkom Brigu, Kupa u Jurovom, Kupa u Ozlju i Dobra na Grdunu, poručuje Žabčić.