Slikarska radionica za Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Sve je više nasilja među djecom, na odraslima je da stvore sigurnije društvo za odrastanje

VIŠE IZ RUBRIKE

Ružičaste majice

Policija godišnje bilježi 40-ak kaznenih djela počinjenih među djecom i mladima

Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja ili Dan ružičastih majica obilježen je danas u prostorijama udruge Frendofon u nekadašnjoj školi u Gornjim Stativama. Zajednički su ga obilježili Policijska uprava karlovačka, Ženska grupa Karlovac „Korak“ i Udruga Frendofon, a pridružili su ima se i predstavnici Grada Karlovca i Karlovačke županije.

-Želimo ukazati na sveprisutan problem vršnjačkog nasilja, na potrebu za uvažavanjem različitosti kao i na nužnost zajedničkog djelovanja u borbi protiv istog putem kreiranja politika, strategija i intervencija za njegovo suzbijanje i prevenciju. Svatko od nas može doprinijeti mirnijem i pozitivnijem odrastanju djece i mladih. Stoga su nam i ovakva partnerstva važna za zajedničku borbu protiv nasilja i stvaranje sigurnije zajednice za dobrobit svih nas, poručila je predsjednica ŽGK „Korak“ Mirjana Duduković.

Nasilje među djecom je u porastu, posebice prema djeci s teškoćama u razvoju, kako je napomenula Jasmina Kundić iz udruge Frendofon i to prema onoj djeci koja imaju teškoće koje nisu vidljive.

-To su primjerice visoko funkcionalni autisti, odnosno djeca s Aspergerovim sindromom koja imaju problem u razumijevanju socijalnog konteksta, odnosno socijalne situacije pa samim time vrlo lako upadaju u „čudne“ situacije unutar kruga vršnjaka u školama. Način kako to prevenirati mi u Frendofonu od početka provodimo, a to je edukacija društva i podizanje svijesti u društvu, rekla je Kundić.

Da su djeca i mladi sve skloniji različitim oblicima nasilnog ponašanja prema svojim vršnjacima pokazuju i policijske statistike koje je iznio načelnik PU karlovačke Darko Car.

-Bilježimo puno veći broj kaznenih djela od prekršaja, a kad govorim o kaznenim djelima taj broj je četrdesetak godišnje. Od tih četrdesetak djela koliko bilježimo i u 2023. godini valja naglasiti da smo imali 11 djela u kojima su vršnjaci zadobili tjelesne ozljede, sedam djela prijetnji, četiri djela iskorištavanja djece za pornografiju i četiri nasilnička ponašanja. Zato danas želimo jednostavno poručiti – živimo život bez nasilja!

Gradonačelnik Damir Mandić zahvalio je udrugama „Korak“ i Frendofon i dodao da svojim radom svi koji su uključeni u ove dvije udruge „Karlovac čine boljim gradom“.

-Svi smo svjesni da nasilje nije rješenje, ali ukazuje na problem koji se u tom trenutku ne vidi. Svi zajedno u društvu bez obzira s kojih pozicija nastupali pa izdvojit ću i element obitelji moramo prije svega inzistirati na tome da mi kao odrasli moramo stvarati društvo bez nasilja u svakom pogledu, poručio je Mandić.

Zadaća je institucija da stvore sigurno okruženje za djecu, naglasila je županica Martina Furdek Hajdin.

-Karlovačka županija u svojim institucijama, školama i dječjim vrtićima koji rade u školama puno radi na edukaciji, na osvješćivanju, na poticanju tolerancije, solidarnosti i dobrih odnosa među djecom. Željela bih se obratiti mladima s nekoliko poruka; ponašajte se prema svojim kolegama i prijateljima onako kako biste htjeli da se oni ponašaju prema vama. Za nasilje nema tolerancije i svaka sloboda prestaje kad narušavamo tuđu, poručila je županica.

Svi okupljeni i zajedno s djecom iz Frendofona i učenicima OŠ Švarča sudjelovali su slikarskoj radionici, a  slikali su simbol mira – bijelu golubicu.