ViK

Susreti sa građanima u obuhvatu radova Aglomeracije

VIŠE IZ RUBRIKE

Još bliže građanima

Prvenstvena  nam je namjera sa većim brojem građana komunicirati daljnji tijek odnosno dovršetak radova u okviru projekta, poručili su

Vodovod i kanalizacija Karlovac tijekom trajanja projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“ kontinuirano komunicira aktivnosti koje se odvijaju, koristeći pritom sve raspoložive alate: od letaka koje dobiju kućanstva prije obuhvata radova, preko priopćenja i medijskih objava, objava putem weba i društvenih mreža , sastanaka sa građanima u suradnji sa Vijećima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora i učestalom pojedinačnom komunikacijom sa građanima kako usmeno i pisanim putem, tako i izlascima na teren.

-Upravo smo započeli novi ciklus sastanaka sa građanima. Prvi susret održan je sa stanovnicima Hrnetića, u prisustvu predstavnika Gradske četvrti Drežnik- Hrnetić, Vodovoda i kanalizacije, Grada Karlovca, izvođača radova i nadzora na projektu, kažu u ViK-u.

Sastanci takvog tipa, gdje je prvenstvena namjera sa većim brojem građana komunicirati daljnji tijek odnosno dovršetak radova u okviru projekta nastavljaju se prema rasporedu:

JAMADOL- 7.2. 2023. U 17:00 SATI ( PROSTORIJE GČ LUŠČIĆ JAMADOL)

DONJA ŠVARČA- 7.2. 2023.  U 18:30 ( PROSTORIJE GČ  ŠVARČA) napomena: projekt Donja Švarča obuhvaća ulice  Donja Švarča, Jakšići, Josipa Račića, Kovačićevo brdo, Udbinja

GORNJA ŠVARČA 14.2.2023. U 17:00 ( PROSTORIJE GČ ŠVARČA)-napomena: projekt obuhvaća ulice Riječka, Prilaz Kozjači, Dr. Blaža Lorkovića, Ive Senjanina, Cvjetna, Lipanjska, Gornja Švarča,

MOSTANJE 21.2.2023. U 17:00 ( PROSTORIJE  GČ MOSTANJE),- napomena: projekt obuhvaća ulice  Velebitska, Vranska, Lošinjska, Triglavska, Kalnička, Gorička, Baščinska

MALA ŠVARČA 21.2.2023. U 18:30 ( PROSTORIJE MO MALA ŠVARČA)

TURANJ  28.2. U 17:00 SATI (  PROSTORIJE GČ TURANJ)

DREŽNIK 28.2. U 19:00  ( PROSTORIJE GČ DREŽNIK-HRNETIĆ)

ZVIJEZDA 7.3.2023. U 17:00 ( PROSTORIJE GČ ZVIJEZDA)

KAMENSKO 14.3.2023 U 17:15 ( PROSTORIJE MO KAMENSKO)

GORNJE MEKUŠJE 28.3.2023. U 17:00 ( DVD GORNJE MEKUŠJE)

U ViK-u napominju  će u slučaju promjene termina pojedinog sastanka, na vrijeme obavijestiti.

Pored susreta u širem sastavu dionika projekta, od idućeg tjedna Vodovod i kanalizacija  uvodi tjedne susrete sa građanima iz obuhvata aglomeracije. Na tim sastancima prisustvovat će članovi Jedinice za provedbu projekta Vodovoda i kanalizacije, gdje će građani moći pojedinačno dobivati potrebne informacije i odgovore na pitanja vezano za radove, priključenje i slično.

Susreti će se održavati  po sljedećem rasporedu:

TURANJ- UTORKOM od 16:00 do 17:00 sati u prostorijama GČ Turanj

JAMADOL- UTORKOM od 16:00 do 17:00 sati u prostorijama GČ Luščić- Jamadol( počevši od utorka 14.2. jer je za 7.2. već sazvan prvi sastanak sa svim dionicima projekta)

KAMENSKO- UTORKOM od 17:15 do 18:15 u prostorijama MO Kamensko

DREŽNIK- HRNETIĆ- ČETVRTKOM od 16:00 do 17:00 u prostorijama DVD Hrnetić-Novaki( lokacija će se izmjenjivati kada  krenu radovi na području Drežnika)

GORNJA ŠVARČA, DONJA ŠVARČA- ČETVRTKOM od 17:15 do 18:15 u prostorijama GČ Švarča

MOSTANJE- ČETVRTKOM od 18:30 do 19:30 u prostorijama GČ Mostanje

GORNJE MEKUŠJE- PETKOM od 16:00 do 17:00 u prostorijama MO Gornje Mekušje

ZVIJEZDA- PETKOM OD 17:15 do 18:15 u prostorijama GČ Zvijezda

Što se tiče Male Švarče, tjedni sastanci uvest će se nakon što počnu radovi.

-Pozivamo građane da se aktivno uključe i u ovaj oblik komunikacije  sa tvrtkom Vodovod i kanalizacija te se informiraju o svim temama iz domene ovog velikog komunalnog projekta, poručili su iz gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija.