Prvi Karlovački

“Susret s rijekom” i ove subote na trgu i šetnici kod Aquatike

Autor: Marta Marinović

15.04.2021

Mozaik

U okviru ciklusa manifestacija “Proljeće u Karlovcu” u subotu od 11 do 13 sati na trgu Aquatike i na šetnici uz rijeku Korana održat će se edukacijska animacija u okviru projekta "Susret s rijekom".

Na trgu Aquatike, ove subote 17. travnja od 11 do 13 sati, biti će organizirana edukacijska animacija za djecu na temu rijeka i riba, zaštite okoliša i odgovornog ponašanja u prirodi.

Na šetnici nastaloj u projektu “Susret s rijekom”, edukatori Aquatike će uz pomoć dva holograma, interaktivnog kioska i uživo, informirati šetače i posjetitelje o živom svijetu rijeke Korane koja čini dio Natura 2000 ekološke mreže zaštićenih područja.

Što je Natura 2000?

To je ekološka mreža koju čine područja diljem Europske unije na kojima žive životinjske i biljne vrste koje su iz različitih razloga ugrožene, osjetljive ili su na putu prema izumiranju. Stoga je Europska unija oformila ekološku mrežu Natura 2000, a sve članice Europske unije dužne su štititi takva ugrožena staništa i životinjske vrste. Cilj ekološke mreže jest očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje za više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te za oko 230 prirodnih i doprirodnih stanišnih tipova. U ovu ekološku mrežu uključeno oko 20 % teritorija EU-a (27 500 područja), što je čini najvećim sustavom očuvanih područja na svijetu. Kroz Karlovac prolazi jedno takvo područje ekološke mreže, rijeka Korana.