Prvi Karlovački

Strategija razvoja gradova na javnoj raspravi- ITU mehanizam određuje njihovu budućnost

20.02.2020

Karlovac

Strategija razvoja urbanih područja Karlovca, Duge Rese i Ozlja na javnoj raspravi do sredine ožujka. ITU mehanizam će odrediti njihovu budućnost u sljedećih deset i više godina

Tijekom narednih 30 dana otvorena je javna rasprava ili savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o „Strategiji razvoja većeg urbanog područja Karlovac 2019. – 2027.“ Finalni nacrt dokumenta „Strategije“, obrasci kojima se zainteresirani pojedinci prijavljuju za sudjelovanje u raspravi kao i sve druge informacije objavljene su na web stranici Grada Karlovca.

Pročelnica Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove Marijana Tomičić o Strategiji je rekla da je ona direktno vezana na ITU mehanizam – program EU koji se odnosi na održivi razvoj urbanih područja, koja u našoj županiji uključuju gradove Karlovac, Dugu Resu i Ozalj. ITU mehanizam među ostalim za cilj ima promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnju između jedinica lokalne i regionalne samouprave te razvoj administrativnih kapaciteta gradova.

-Sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, da bi se moglo razvijati poduzetništvo, toplinarstvo, da bi se unaprijedila kulturna baština kao i da bi se obnovile brownfield lokacije (bivša vojna i industrijska područja) te da bi gradovi mogli raditi na organizaciji povećanja putnika u javnom prijevozu s ciljem poboljšanja kvalitete zraka i smanjenja onečišćenja istog.

– Sve preduvjete za uključivanje u Strategiju smo na vrijeme odradili, kao i jedan od važnijih, a to je osnivanje posebnog Odsjeka. U ITU odsjeku zaposleno je troje djelatnika čiji je posao provedba i evaluacija tog mehanizma, kaže Tomičić.

Vjeruje da će javnost biti zainteresirana za ovu Strategiju kojom će se u sljedećih sedam godina kvaliteta života ali i vizura grada u potpunosti promijeniti na bolje, pa zato i očekuje veliku zainteresiranost javnosti za sudjelovanje u raspravi. Tomičić još naglašava da su se tijekom izrade Strategije fokusirali na tri cilja, a to su revitalizacija urbanog dijela grada, infrastruktura za održivi razvoj te konkurentno i moderno gospodarstvo.

-Isto tako, naglašava pročelnica, u Strategiju smo unijeli sve ono iz naših 55 projekata koji su u visokog fazi pripremljenosti kako u Karlovcu takao i u gradovima Dugoj Resi i Ozlju, čija je ukupna vrijednost oko 460 milijuna kuna. A projekt koji je najpripremljeniji pa gotovo i najvažniji je izgradnja nove vrelovodne mreže.

 Samo sedam gradova u Republici Hrvatskoj koristi ITU mehanizam, kaže gradonačelnik Damir Mandić i dodaje da smo zajedno sa gradovima partnerima Ozljom i Dugom Resom ipak uspjeli odraditi sve one aktivnosti kakao bi „upali“ u ovo financijsko razdoblje i postali dio ITU mehanizma 2019.-2027. čime automatizmom ulazimo i u novo financijsko razdoblje.

Gradonačelnik Mandić odgovorio je na pitanje od kojih gospodarskih struktura očekuje najviše prijedloga, komentara i mišljenja i zašto.

Pozivam cijelu zainteresiranu javnost gradova Karlovca, Duge Rese i Ozlja da s posebnom pažnjom prouče ovu Strategiju i daju svoje primjedbe, posebno gospodarstvenike, velike gospodarske sustave, obrtnike, Veleučilište u Karlovcu, sve obrazovne institucije i sve one koji razvijaju društvene aktivnosti, kako bi predložene projekte učinili još boljim te ako je to moguće još kvalitetnijim. Jer ovaj SRUP i ITU mehanizam će odrediti njihovu budućnost u sljedećih deset i više godina.

Projekte koji nas u Gradu već dugo godina muče pomoću europskog novca iz ITU mehanizma vjerujem da ćemo uskoro riješiti, a tiču se kulturne baštine, konkretno to je kino Edison, zatim Trg bana J. Jelačića, budući Tesla centar, budući Studentski dom Veleučilišta Karlovac kao i uređenje Hrvatskog doma, kaže Mandić.

Potrebno je prije svega osvijestiti činjenicu da Strategija razvoja većeg urbanog područja, kao zajedničku cjelinu podrazumijeva područja sva tri grada, čime nam se otvaraju mogućnosti za financijsko razdoblje 2021.-2027., a baš u tom kontekstu EU stavlja naglasak na „zelenu Europu“.

Za nas u Karlovcu to će biti prilika aplicirati najvrjedniji projekt „Geoterme“, kao i prometno povezivanje sva tri grada u jednu cjelinu kroz organizaciju sustava javnog prijevoza na višoj razini, što bi značilo, neslužbeno se je moglo čuti, korištenjem električnih vozila koji ne zagađuju okoliš, zaključio je i još jednom pozvao javnost na suradnju i konstruktivnu raspravu, kako bi u skorijoj budućnosti naše urbane sredine bile ugodne za život, kako bi kvaliteta života u njima bila na najvišoj mogućoj razini i kako bi u nasljeđe ostavili poboljšanu verziju prošlosti te čistu, obnovljivu i nedevastiranu prirodu.

Podsjećeamo, SRVUPKA kao i prateće dokumente potrebne za javno savjetovanje možete naći na web stranici Grada Karlovca, kao sjedišta Većeg urbanog područja Karlovca, Duga Rese i Ozlja.

https://www.karlovac.hr/vazne-poveznice/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/strategija-razvoja-veceg-urbanog-podrucja-karlovac-2019-2027/21911

Kontakt osoba je Viktor Šegrt, kome sve dodatne upite i pojašnjenja uputite na mail: viktor.segrt@karlovac.hr

Savjetovanje završava 19.ožujka 2020. (rb)

 

Foto:i.č.