Prvi Karlovački

Što te žulja? Tema: Koliko se troši i kako novac zaposlenih u Gradskoj upravi?

12.06.2019

Karlovac

"Što te žulja?" emisija je koja sluša probleme građana i pokušava ih riješiti. Svakog utorka i četvrtka od 10:15 sati slušaj na 90,1.

Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji ŠTO TE ŽULJA? na Prvom karlovačkom

 

Pitanje:

Molim da pitate našeg gradonačelnika Mandića kad će on kao gradonačelnik Bjelovara dozvoliti da svi građani vide koliko se troši i kako novac zaposlenih u Gradskoj upravi, jel onako kako kažu, marom dobrog gospodara ili pijanog milijardera?  Odgovor čekam na radiju ili na stranici. Nadam se da ću dočekati. Vjerni slušatelj!

Odgovor iz Grada Karlovca:

Grad Karlovac javno objavljuje sve isplate sukladno Zakonu o proračunu. U Godišnjem obračunu o izvršenju proračuna vidljiva su sva plaćanja sa svih pozicija. Objavljujemo ih nakon što ih usvoji Gradsko vijeće Grada Karlovca. Grad Karlovac objavljuje u digitalnom obliku, sve financijske podatke vezano za proračun, koji su zakonski propisani i dostupni su na službenim stranicama Grada. Web stranica je nekoliko puta pohvaljena kao izuzetno kvalitetna u pogledu izgleda, dostupnosti i količine podataka tj. sadržaja, koji se na njoj nalazi. Unaprjeđenje poslovnih procesa i uvođenje digitalnih kanala za komunikaciju sa građanima, područje je na kojem Grad Karlovac intenzivno radi i unaprjeđuje, a u skladu sa svojim financijskim sredstvima. Trenutno su u funkciji mogućnosti prijave za upis djece u vrtić, potpuno digitalnim putem kao i pristup stranaka svojim predmetima, koji su podneseni putem urudžbenog zapisnika. Tijekom ove godine, planiraju se uvesti usluge digitalne prijave studenata za stipendije kao i prijave udruga za dodjelu novčanih potpora. Te usluge se smatraju kao prioritetne je omogućavaju građanima da za svoju komunikaciju sa Gradom, ne troše slobodno ili poslovno  vrijeme te na taj način doprinosimo njihovoj uštedi i komfornom radu. Ujedno se planira otvaranje poslovnog sustava za održavanje komunalne infrastrukture, za prijave građana elektroničkim putem (mobilna i web aplikacija). Započeo je pilot projekt udaljenog očitavanja vodomjera i toplinske energije. Tim projektom će građani moći imati uvid u trenutnu potrošnju vode i grijanja te na taj način pratiti svoje troškove, navodi u odgovoru Grad.