Trenutno je 30-tak prijava fizičkih osoba, a isto toliki broj je i prijavljenih oštećenja na sakralnim objektima

Štete od potresa na području grada Ozlja mogle bi biti preko 3,5 milijuna kuna

VIŠE IZ RUBRIKE

     

    Danas je posljednji dan za prijavu šteta nastalih uslijed nedavnih potresa koji su zahvatili i dijelove Karlovačke županije. Već sada je poznato da će štete i na području grada Ozlja biti milijunske, a posebice su stradali sakralni objekti.

    -Trenutno imamo 30-tak prijava fizičkih osoba koji su prijavili oštećenja na stambenim i gospodarskim objektima. Uz to, skoro isto toliki broj imamo i prijavljenih oštećenja na sakralnim objektima. Štete su pričinjene i na javnim objektima; konkretno nekim područnim školama, čak i na osnovnoj školi. To su pak štete manjeg obima. Već sada imamo procjenu šteta kod fizičkih osoba na 1,5 milijuna kuna. Ukupna šteta bit će sigurno i dvostruko veća zato što su sakralni objekti pretrpjeli oštećenja koja će zahtijevati zasigurno ozbiljnije zahvate sanacije i rekonstrukcije, rekla nam je  voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove u Gradu Ozlju Vesna Cvijak te podsjetila.

    -Zahtjevi za prijavu šteta mogu se još danas cijeli dan dostaviti na poznatu e-mail adresu ili osobno u gradskoj upravi do kraja radnog vremena. Sve prijave bit će kompletirane sutra.

    Zaključno je kazala da bi ukupne štete od potresa na području grada Ozlja mogle biti i preko 3,5 milijuna kuna.