Žene i djevojke svakodnevno se suočavaju s nasiljem, diskriminacijom i nepravdom. Ove statistike svjedoče o borbi s kojom se suočavaju žene diljem svijeta. Dijeljenjem ovih činjenica pomažemo podići svijest o izazovima s kojima se žene danas suočavaju.

Statistika pokazuje da borba za ženska prava još nije ni približno završena

VIŠE IZ RUBRIKE

  Nasilje nad ženama i djevojčicama 

  • Od nasilja u obitelji do tradicionalnih štetnih društvenih praksi i seksualnog iskorištavanja, nasilje nad ženama i djevojčicama događa se u cijelom svijetu.
  • 1 od 3 žene diljem svijeta doživi nasilje (izvor. Svjetska zdravstvena organizacija).
  • 58% svih žena ubijenih ubio je intimni partner ili član obitelji (izvor. Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal).
  • Oko 650 milijuna žena diljem svijeta udalo se prije 18. godine (izvor. Unicef).
  • Više od 200 milijuna žena i djevojčica u 30 zemalja podvrgnuto je sakaćenju ženskih genitalija (izvor. Unicef)
  • 71% ukupnog trgovanja ljudima uključuje žene i djevojke – uglavnom za seksualno iskorištavanje (izvor. UNODC).
  • Žene i djevojčice najviše pate tijekom nasilnih sukoba zbog nejednakosti i diskriminacije. One su tijekom rata više izložene riziku od seksualnog nasilja, iskorištavanja i trgovine ljudima. 1 od 5 žena izbjeglica i interno raseljenih osoba (netko tko je prisiljen napustiti svoj dom, ali ostaje u svojoj zemlji) doživjelo je seksualno nasilje u zemljama pogođenim sukobima (izvor. OCHA).

  Ekonomska prava žena

  • Žene u svijetu nemaju ista ekonomska prava kao muškarci. Neplaćeni bolovanje za vrijeme brige o djeci, nedostatak pravedne plaće i sigurnosti posla, lošiji radni uvjeti i ograničena mogućnost posjedovanja zemlje i nasljeđivanja imovine potkopavaju prava žena. Žene ne mogu zaraditi za život i preuzeti kontrolu nad svojim životom.
  • Žene provode najmanje dvostruko više vremena od muškaraca na kućanskim poslovima, a kad se uzme u obzir sav posao – (plaćeni i neplaćeni) – žene rade duže od muškaraca (izvor. The World’s Women).
  • Preko 2,7 milijardi žena nema iste mogućnosti rada kao muškarci, prema zakonima koji ograničavaju vrste poslova koje mogu obavljati (izvor. Svjetska banka).
  • Manje od 15% zemljoposjednika u svijetu su žene, unatoč tome što većina žena na svjetskom jugu radi u poljoprivredi (izvor. Organizacija za hranu i poljoprivredu, Svjetska banka).
  • U 2018. procijenjena globalna razlika u plaćama između spolova iznosila je 22%, a žene su zarađivale oko 78% onoga što su muškarci plaćeni (izvor. ILO).·
  • Gotovo 82 milijuna žena diljem svijeta nema nikakvu zakonsku zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu (izvor. World Policy Analysis Centre).

  Participacija i vodstvo žena

  • Diskriminacija, nasilje i nejednakost sprečavaju žene da progovore o odlukama koje utječu na njihove živote.
  • Žene čine samo 25% parlamentaraca u svijetu (izvor. Međuparlamentarna unija).
  • U siječnju 2019. bilo je 11 žena na čelu države i 10 na čelu vlade (izvor. UN Women).
  • U siječnju 2019. 1 od 5 ministara u vladi diljem svijeta bile su žene (izvor. Međuparlamentarna unija).
  • Između 1990. i 2019. žene su činile 2% posrednika, 5% svjedoka i potpisnika te 8% pregovarača u velikim mirovnim procesima diljem svijeta (izvor. Vijeće za vanjske odnose).
  • Kada s žene uključene u pregovore, vjerojatnost mirovnog sporazuma koji traje najmanje dvije godine povećava se za 20 posto, a 15 godina za 35 posto (izvor. Preventing Conflict, Transforming Justice, Provedba Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325).