Prvi Karlovački

Stari grad Dubovac otvara svoja vrata za posjetitelje

Autor: Marta Marinović

20.05.2020

Karlovac

Najstariji karlvoački kulturni spomenik – Stari grad Dubovac u petak 22. svibnja ponovno otvara vrata posjetiteljima. Romantičari na Starom gradu Dubovcu u branič-kuli mogu posjetiti stalnu izložbu „Oko Kupe i Korane“ i vidikovac, a u izložbenom prostoru na prvom katu utvrde razgledati izložbu „Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica“.

Izložba „Deutsch-römisches Brevier“ obilježava petstotu obljetnicu „Njemačko-rimskoga brevijara“, kojeg je 1518. godine dao tiskati knez Krsto I. Frankapan sa suprugom Apolonijom Lang. Frankapanski brevijar najraskošnija je ostvarena i sačuvana frankapanska narudžba u tisku, a s obzirom na likovnu opremu ističe se i među brevijarima iz toga doba uopće. Tiskan je u 400 primjeraka te ga danas posjeduju tek rijetke knjižnice, među njima i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Izložba je nastala u sklopu kolegija diplomskoga studija povijesti umjetnosti »Frankapani kao naručitelji« Odsjeka za povijest umjetnosti u suradnji s Odsjekom za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radno vrijeme

Stari grad Dubovac će za posjetitelje biti otvoren od utorka do nedjelje od 10 do 18 sati, a od 1. lipnja do 30. rujna od utorka do nedjelje od 10 do 20 sati.

Cijene ulaznica

Pojedinačne ulaznice za odrasle osobe iznose 10 kuna, a za djecu, studente i umirovljenike 5 kn, dok su kombinirane ulaznice koje uključuju ulaz na Stari grad Dubovac, Gradski muzej Karlovac i Galeriju „Vjekoslav Karas“ za odrasle osobe 20 kn, za djecu, studente i umirovljenike 10 kn, a kombinirana obiteljska ulaznica iznosi 40 kn.

Pri ulasku u Stari grad posjetitelji se moraju pridržavati epidemioloških mjera i uputa koje će dobiti na ulazu.