Nestručno bušenje GRP okana i nepravilno postavljanje cijevi

Stanovnici Zvijezde o neuobičajenim građevinskim praksama na projektu Aglomeracije

VIŠE IZ RUBRIKE

Aglomeracija

Stanovnici Zvijezde i Građanska inicijativa upozoravaju

Stanovnici Zvijezde i dalje svjedoče neuobičajenim građevinskim praksama na projektu Aglomeracije, a svoje fotografije dostavljaju građanskim inicijativama Zvijezde i Gaze koji su nam fotografije proslijedili kao i priopćenje koje prenosimo u cijelosti.
-Usprkos tome što je u projektnoj dokumentaciji Aglomeracije predviđena ugradnja tzv. predgotovljenih GRP okana, na terenu se dešava nešto vrlo neobično.
Na slikama koje vam dostavljamo vidljivo je da nisu ugrađena prefabricirana GRP okna sa priključcima za cijevi koja se izrađuju prema projektu, nego su okna koja su postavljena nestručno izrezana i onda su umetnute cijevi bez pravilnog i nepropusnog spoja. Ovo što je izvedeno je improvizacija spoja GRP cijevi i okna, koju može izvesti samo nestručna osoba. Zašto izvođač tako radi, umjesto da se drži projektne dokumentacije i ugrađuje projektirane spojeve cijevi, nije nam jasno. Moguće je da se nisu pogodile predviđene visine cijevi pa se sada mora improvizirati na ovaj način. Naravno da takav spoj nije tehnički ispravan i nije vodo nepropusan pa će se na mjestima ovako nestručno izvedenih spojeva kanalizacija izlijevati u okolno tlo.
Europsko javno tužiteljstvo će posebno zanimati kako su naplaćeni ovi spojevi cijevi, jer je projektnom dokumentacijom predviđena nabava propisnih spojeva GRP cijevi, a ne njihovo naknadno izrezivanje i nestručno spajanje.
Osim što je okno nestručno izrezano i što su cijevi samo umetnute bez vodonepropusnog spajanja, nije nam jasno na kojoj je visini dno okna i niveleta kanalizacije pa bi to trebalo provjeriti u projektu. No iz slika je vidljivo da je vrlo vjerojatno i samo okno nepravilno postavljeno pa su i visine priključaka upitne.
Jako je zanimljivo da su spojevi žurno zatrpani što je vidljivo na slikama. Naravno da je i nasipavanje provedeno bez zbijanja prema opisima iz projekta u propisanim debljinama zbijanja, što je već postala uobičajna praksa na radovima Aglomeracije. Posljedice toga će biti dugogodišnje slijeganje okolnih zgrada, prometnica i nogostupa.
Zanimljivo da je u kanalskom rovu i plinska cijev bez trake za upozorenja koja je postavljena preblizu kanalizacijskog okna, a ispod T-spoja na plinskoj cijevi su vidljivi komadi odbačeni nakon izrezavanja kanalizacijkog okna.
U prilogu vam dostavljamo sliku okana koja su predviđena projektnom dokumentacijom projekta Aglomeracije pa zainteresirana javnost može sama pogledati i usporediti sa našim tekstom.

Klikni za ostatak članka