Prvi Karlovački

Stambena situacija u Hrvatskoj stvara nesigurnu budućnost za mlade

16.08.2019

Mozaik

Približava se ozbiljna stambena kriza u Hrvatskoj koja će teško pogoditi mlade

Mreža mladih Hrvatske, savez udruga mladih i za mlade koji okuplja 59 organizacija civilnog društva, svraća pozornost na jedan specifičan problem s kojim se mladi sve više suočavaju, a to je pitanje stanovanja.

Mladi u Hrvatskoj bore se s rješavanjem svog stambenog pitanja. Dugoročni najam stanova mladima je teško osigurati zbog nereguliranosti tržišta i sve veće tendencije ka kratkoročnom, turističkom najmu, dok kupovina vlastitog stana za sadašnju generaciju sve više postaje fantazija zbog rasta cijena nekretnina i slabog trenda rasta plaća u državi pa i ne čudi činjenica da se Hrvatska nalazi u samom vrhu Europe prema postotku mladih koji još uvijek žive sa svojim roditeljima, uz prosječnu dob od 31.5 godina.

Zabrinjavajuće je da se prema istraživanju EUROSTAT-a postotak mladih koji žive sa svojim roditeljima sve brže povećavao u posljednje dvije godine i to sa 68.7 % – 2010. na 72.3 % – 2016. godine, što nije ni čudno jer čak 45% stanovništva u Hrvatskoj plaća najamninu po tržišnoj cijeni i troši više od 40% svojeg ekvivalentnog raspoloživog dohotka na stanovanje. Sve ovo jasno naznačuje da se približava ozbiljna stambena kriza u Hrvatskoj, koja će teško pogoditi mlade.

Sveobuhvatno rješavanje stanovanja mladih, a posebno onih najranjivijih, ujedno je i demografska mjera koja će spriječiti iseljavanje mladih te potaknuti neovisnost mladih od svojih roditelja. Jedan od početnih koraka jest zasigurno uključivanje mjera za rješavanja problematike stanovanja mladih u Nacionalni program za mlade, koji je u postupku donošenja, a koji nije donesen već nešto manje od dvije godine.

Više pročitaj na web stranicama Mreže mladih Hrvatske.