Carpe diem

Širi se pojam ovisnosti - o internetu, igricama, društvenim mrežama, hranom......

VIŠE IZ RUBRIKE

Mjeseca borbe protiv ovisnosti

Djeca su sve ranije izložena tehnologiji i to u vrijeme formiranja mozga, pitanje je kakve posljedice će imati

U Psihološkom centru Carpe Diem održan je okrugli stol „Suvremene ovisnosti i obitelj“ na kojem su sudjelovali Marijana Braš, Bernardica Juretić Rožman, Veljko Đorđević, Petar Tomev Mitrikeski i Ljubica Uvodić Vranić, a moderator je bio Domagoj Dalbello.

Okrugli stol je održan povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, a čija je svrha podići svijest o problemu ovisnosti, kao i posljedicama koje konzumacija ovisnosti ima na pojedinca, ali i na društvo.

U uvodnom izlaganju, Domagoj Dalbello, voditelj Psihološkog centra Carpe Diem, je istaknuo kako se u suvremenom društvu, sa društvenim i tehnološkim promjenama javljaju novi oblici ovisnosti o kojima se često ne govori jednako kao i o klasičnim oblicima ovisnosti te da ovisnosti u pravilu imaju snažan učinak na obitelji koje se suočavaju s ovim problemom.

Prof. dr. sc. Marijana Braš je istaknula kako postoji čitava lepeza novih ovisnosti koje su izuzetno učestale poput ovisnosti o internetu, igricama, društvenim mrežama i hranom čime se širi pojam samih ovisnosti te je moguće da će u budućnosti biti potrebna i redefinicija tog pojma. Također, istaknula je zabrinutost time što su djeca sve ranije izložena tehnologiji, i to u vrijeme formiranja mozga što je pitanje kakve posljedice će imati. Govorila je i o specifičnostima ovisnosti vezanih uz stres i traumu te o stigmatizaciji vezanoj uz obitelji ovisnika. Istaknula je kako nedovoljnim osvještavanjem ozbiljnih oblika ovisnosti, od kojih su mnoge vezane uz nove tehnologije, doprinosimo stigmatizaciji te da mladima nažalost novi način života ispunjen novim ovisnostima postaje normalan.

Bernardica Juretić Rožman, mr. sc. psych. navela je kako je danas sve teže prepoznati znakove ovisnosti s obzirom da se ubrzano pojavljuju novi oblici i sredstva koja izazivaju ovisnost. Opisuje i kako se znakovi ovisnosti, primjerice o kocki,  često prepoznaju tek kada su pojedinci suočeni s ozbiljnim problemima. Istaknula je kako se često ne uvažava struka te je opisala probleme funkcioniranja državnih tijela koja se bave ovim područjem, a čiji se posao često svodi na rad s podacima. Upozorila je kako djelovanje koje vodi ka rješavanju problema najvećim dijelom dolazi na inicijativu entuzijastičnih pojedinaca koji izravno rade s ovisnicima. 

Kao dobar način prevencije konzumacije sredstava ovisnosti istaknula je upravo rad s pojedincem i obiteljima u smislu učenja kako koristiti emocije te poticanje roditelja na provođenje vremena i komunikaciju sa svojom djecom pri čemu je istaknula kako je djeci potrebna struktura.

Prof. dr. sc. Veljko Đorđević je naveo kako se prije dobro poznavalo što ovisnosti jesu te se znalo prepoznati ovisnike. Ističe kako suvremene ovisnosti nisu bile društveno prepoznate na vrijeme u smislu da niti stručnjaci nemaju priliku upoznati se sa specifičnostima tih oblika ovisnosti, ali i u smislu da izostaje reakcija struke i medija na društveno neprihvatljiva ponašanja poput količine vremena provedenog na igranju videoigara ili reklamiranja kockanja i klađenja. Upozorio je da je neuromarketing, koji stvara ovisnosti radi prodaje proizvoda, često ispred lječidbenih procesa.

Također je naglasio važnost uključivanje struke i svih relevantnih čimbenika u preventivno djelovanje.

Doc. dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski je govorio o povezanosti društvenih promjena i procesa sa stvaranjem novih oblika ovisnosti kao i o društvenoj percepciji ovisnosti. Naveo je kako se društvo teško može mijenjati i kako se sustav teško može suočiti s ovim problemom i tek u rijetkim slučajevima mu je to uspjevalo već je puno učinkovitije usmjeriti se na pojedinca i djelovanje na razini obitelji. Naglasio je i pozitivan učinak duhovnosti, vjere i djelovanja crkvenih zajednica. Govorio je i o društvenim mrežama koje je usporedio s preddruštvenim zajednicama sisavaca za koje je naglasio da brišu granicu privatnog i javnog.

Ljubica Uvodić Vranić, spec. psihologije rada, govorila je o tome kako ovisnosti često kompenziraju sreću i ljubav koje ljudima često nedostaje u današnjem društvu koje obilježava okrutnost i pristup da želimo kupiti nešto što nije na prodaju.

Istaknula je i važnost razlikovanja autentičnog ponašanja i kiča koji se svodi na oponašanje ponašanja drugih.

U sklopu panel rasprave istaknuta je ozbiljnost problema suvremenih oblika ovisnosti, poput ovisnosti o internetu, igricama i društvenim mrežama. Panel je pozvao na jaču svijest, suradnju stručnjaka te individualni rad s ovisnicima kako bi se učinkovito suočilo s rastućim izazovima suvremenih ovisnosti.

Zaključno, kada je riječ o suvremenim ovisnostima, Psihološki centar Carpe Diem naglašava nužnost razumijevanja ovog problema i prilagodbe pristupa ovisnostima, uzimajući u obzir probleme i specifičnosti vezane uz nove oblike ovisnosti, poput ovisnosti o internetu, videoigrama i društvenim mrežama.

S obzirom na stalne promjene u društvu, osobito pod utjecajem ubrzanog razvoja tehnologije, ali i promjenama u društvenim vrijednostima i normama, potrebna je redovita rasprava i podizanje svijesti među stručnjacima, ali i u javnosti o ovom problemu.

Ključna je potreba za destigmatizacijom, osobito kada su u pitanju obitelji koje se nose s izazovima ovisnosti. Prepoznavanje da ovisnost ne pogađa samo pojedince koji imaju problem s ovisnostima, već i cijele obitelji, postaje ključno kako bismo se na adekvatan način suočili s ovim problemom. Važnost dostupnosti podrške, kako za pojedince koji se bore s ovisnošću, tako i za njihove obitelji, ne može biti dovoljno naglašena.

Otvorena rasprava o problemu suvremenih ovisnosti u javnom prostoru doprinosi podizanju svijesti, rušenju stigme te stvaranju zajednice temeljene na solidarnosti i razumijevanju, a upravo tome je nastojao doprinijeti i ovaj okrugli stol, priopćili su iz Carpe Diema.