Prvi Karlovački

Srednjoj školi Duga Resa odobren je projekt Pasteis de nata za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1

Autor: Branko Obradović

22.05.2020

Mozaik

U sklopu projekta ukupno 20 učenika iz smjera grafički dizajn i medijski tehničar ići će u Portugal obavljati stručnu praksu

Srednjoj školi Duga Resa odobren je projekt Pasteis de nata za program Erasmus+  Ključna aktivnost 1, KA 1, za područje odgoja i općeg obrazovanja. U sklopu projekta ukupno 20 učenika iz smjera grafički dizajn i medijski tehničar ići će u Portugal obavljati stručnu praksu. Učenici umjetničkih programa otvoreni su za nova iskustva i nove morfologije, a odlaskom u stranu školu, epm u Montijo-u, Portugal, poslovnu organizaciju, u ovom prijedlogu, Adway (www.adway.pt) i Cygnuscolor (www.cygnuscolor.com), učenici će doći u kontakt s novim iskustvima rada što će ojačati njihove komunikacijske i zanatske vještine, te proširiti percepciju njihovog budućeg zanimanja. Prijavljivanje na KA1 aktivnost rezultat je upoznavanja partnera tijekom kontakt seminara u studenom 2019. u gradu Montijo u Portugalu. Već tijekom samog seminara dolazi do dogovora o suradnji između Srednje škole Duga Resa i epm, strukovne škole u spomenutom gradu, AFPDM agencije, te Ureda za mlade iz Montijo-a. S partnerom je komunikacija nastavljena u vrijeme pisanja prijedloga i otvorena za sve upite, organizaciju i nejasnoće. Agencija AFPDM je koordinator, organizator i medijator između partnera domaćina i gosta. U suradnji sa Strukovnom školom, epm, iz Montijo-a. Agencija AFPDM (Associacao para Formacao Profissional e Desenvolvimento do Montijo) organizira doček, društvene aktivnosti, transfere iz zračnih luka, smještaj na stručnu praksu, smještaj učenika i nastavnika, tj. sudionika u aktivnosti, jezičnu pripremu, kulturnu pripremu, nadgledanje aktivnosti. Projekt će biti realiziran tijekom ove i iduće godine.

Autor: Branko Obradović