Prvi Karlovački

SRC Labrador i USKA organizirali plivanje za osobe s oštećenjem vida na osobama s invaliditetom pristupačnom Foginovom kupalištu

Autor: Marta Marinović

06.07.2022

Vijesti

Sportsko Rekreativni Centar Labrador u suradnji s Udrugom slijepih USKA organizirao je sportsko rekreativne aktivnosti za osobe s oštećenjem vida na prekrasnom Foginovom kupalištu na Korani. Kako bi osobe s invaliditetom bile u mogućnosti baviti se sportom i rekreacijom potreban je uz  individualan rad, prijevoz, pratnja i asistencija, stručna podrška kao i pristupačnost samih sportskih objekata i kupališta. Sve aktivnosti u skladu s individualnim potrebama korisnika održavaju se pod vodstvom voditelja sportsko rekreativnih aktivnosti SRC Labrador Romije Radočaj Naglić uz pratnju i asistenciju videće pratiteljice Udruge slijepih USKA-e Sanje Jakić.